Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Kulturstråket – ett rekreationsstråk genom Handens kulturmiljöer

I Handen pågår en utveckling som syftar till att stadsdelen ska gå från förort till stad. Ett långsiktigt mål för Haninge stad är att koppla samman Handen med Vega för att skapa en trygg och attraktiv stadskärna. Som ett led i detta arbete utreder Haninge kommun förutsättningarna för att utveckla Kulturstråket till ett attraktivt och levande rekreationsstråk genom Handens kulturmiljöer. Utredningen pågår till sommaren 2022.

Den geografiska sträckningen av Kulturstråket är inte fastställd. Bilden är ett förslag på sträckning och målpunkter. Den geografiska sträckningen av Kulturstråket är inte fastställd. Bilden är ett förslag på sträckning och målpunkter.

Ambitionen med Kulturstråket är att utveckla ett attraktivt rekreationsstråk som ska bidra till att knyta samman Handens centrala delar med nya stadsdelen Vega. Med Kulturstråket vill vi ta vara på och utveckla flera av Handens befintliga kulturmiljöer och låta dessa bli en viktig del av Handens identitet. Samtidigt ska stråket öppna upp för nya upplevelser och en möjlighet att få återhämtning och ny energi längs med det urbana och naturnära rekreationsstråket. En chans för både besökare och Haningebor att lära känna mer av Haninges historia och rika utbud av kultur- och aktivitetsmiljöer.  
 
Hur ser processen för Kulturstråket ut? 

Vi har under 2022 utrett förutsättningarna för Kulturstråket och arbetat fram en möjlig vision för Kulturstråkets utveckling. Utifrån visionen har vi tagit fram ett förslag till utveckling och redogjort för vilka satsningar som behövs för att Kulturstråket ska kunna bli verklighet. För att samla in kunskaper och idéer om hur olika platser används och kan utvecklas har verksamma kulturutövare längs med stråket deltagit i arbetet.

Det sammanfattade arbetet ska ligga till grund för ett beslut om inriktning och investering för kommande steg i utvecklingen. Information om beslut och fortsatt arbete kommer läggas ut här efterhand.

KONTAKT

Önskas ytterligare information eller om det finns frågor är ni välkomna att höra av er. 
 
Sofie Nilsson
sofie.nilsson@haninge.se  

Senast uppdaterad: 24 januari 2023