Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Brandbergen centrum

I Brandbergen har centrumägaren Savana byggt 400 bostäder och nya lokaler mitt i centrum. Och nu planerar Savana för en upprustning av den äldre centrumbyggnaden. Haninge kommun har också nyligen blivit klara med förbättringen av trafikmiljön för gång- och cykeltrafikanter samt belysningen intill centrumområdet.

Byggarbetena startade 2020. När bostäderna blev klara satte Haninge kommun  upp ny gatubelysning och kompletterade cykelvägen med cirka 2 meter bred plattläggning för att skapa en gångbana framför de nya bostäderna längs med Brandbergsleden. På Norra Kronans gata har det byggts en ny gång- och cykelväg framför det nya huset.

Ett efterlängtat lyft för Brandbergens centrum 

Cirka 400 lägenheter har byggts på platsen för den gamla parkeringen mellan centrum och Norra Kronans gata. Parkering finns numera under centrum med infart från Jungfruns gata. Byggherre är företaget Savana, som också äger Brandbergens centrum. Byggentreprenören för de nya bostäderna är Serneke.

De nya bostäderna ligger nära såväl handel, service, kommunikationer som natur. Brandbergsskolan, en kommunal grundskola, ligger också nära centrum. Kommunikationerna är goda, bland annat finns en direkt busslinje till Stockholms City. 

Här kan du läsa mer om de olika projekten på exploatörernas hemsidor:

Sveafastigheter förvaltar fastigheterna.

Savana

Serneke

 

 

Senast uppdaterad: 1 november 2023