Vendelsös utvecklingsprogram

Vendelsö utvecklingsprogram som antogs 2008 belyser möjligheterna för att utveckla bebyggelsen i Gudö, Vendelsö och Vendelsömalm.

Programområdet Programområdet Foto: Haninge kommun

Syftet med utvecklingsprogrammet är att belysa möjligheterna för att utveckla bebyggelsen i Gudö, Vendelsö och Vendelsömalm. Detta gör man genom att titta på inkomna planförfrågningar och ställa dem mot grönstruktur, titta på trafiksituationen i området samt möjligheter att ansluta till kommunalt vatten och avlopp.

Senast uppdaterad: 2 februari 2022