Stadsutveckling i Haninge stad

Haninge stad är ett samlingsnamn för det område i Haninge kommun där det pågår ett febrilt arbete med att bygga en stadskärna. I området ingår Handen, Vega och de västra delarna av Brandbergen. Stora summor har investerats och kommer att investeras i ett flertal satsningar. Infrastrukturprojekt, bostadsprojekt och nya offentliga lokaler. I stadsutvecklingsplanen samlas ambitionerna för hur stadskärnan ska utvecklas för att upplevas attraktiv, vara funktionell och trevlig att vistas i.  År 2030 siktar vi på 30 000 invånare i stadskärnan och år 2050 på 60 000 invånare.

Stadsutvecklingsplan för Haninge stad

På kommunfullmäktiges möte den 2018-04-16 antogs stadsutvecklingsplanen för Haninge stad. 2018-05-21 vann den laga kraft. Dokumentet är en fördjupning av översiktsplanen och därmed vägledande för framtida planering. 

Så här gick processen till

Copyright: Haninge kommun

  • 2015/2016: Upprättande av planförslag
  • Vinter 2016/2017: Samråd
  • Vår/Sommar 2017: Revidering
  • Höst 2017: Granskning
  • Vinter 2017/2018: Slutlig revidering
  • 2018-04-16: Antagen i kommunfullmäktige
  • 2018-05-21: Laga kraft

Nya regionala stadskärnor

Stockholm växer, och därmed behovet av bostäder. Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen har därför slagit fast att fler stadskärnor runt Stockholm utvecklas. Enligt uppdraget måste Haninges stadskärna få fler bostäder, torg och parker och ett ökat utbud av kultur, samhällsservice och detaljhandel.


Skapa stad - en inspirationsguide

Skapa stad - en inspirationsguide

För att bygga långsiktigt, hållbart och nyskapande behövs många perspektiv. Därför lät vi några av de som har mest erfarenhet av att skapa stad mötas på Skapa stad-dagen den 20 oktober 2016: Arkitekter, stadsutvecklare, processledare, IT-chefer, kulturentreprenörer, politiker, kommunanställda, fastighetsägare, tjänstemän och andra nyfikna möttes i roller som föreläsare, samtalsledare, workshop-deltagare eller åhörare.

Bidragen blev många och viktiga – bara tillsammans kan vi göra det som verkligen bär, består och kan beundras lite extra. ”Tydliggör visionerna. Involvera och engagera invånarna. Tydliggör och arbeta med stadskvaliteterna.” Här är en sammanfattande inspirationsguide med glimtar från dagen. Tankar, tips, idéer, råd, varningar, förhoppningar och förväntningar. Kanske är du en av dem som bidragit?

Tack och inspirerande läsning!

Senast uppdaterad: 2 februari 2022