Dalarös utvecklingsprogram

Dalarös utvecklingsprogram antogs i juni 2009 efter en utvecklingsdialog som utförts tillsammans med boende på Dalarö. Programmet beskriver Dalarö utifrån tre teman: dess fysiska avseende som plats, dess funktion som livsmiljö och slutligen hur orten förhåller sig till sin omgivning.

Dalarö Skärgård sommar besök Vy från vattnet mot Dalarö. Foto: Fredrik Hjerling

Programmet ger en heltäckande och väl förankrad bild av hur Dalarö kan utvecklas som den attraktiva ort den redan idag är.

Senast uppdaterad: 23 maj 2022