Brandbergens utvecklingsprogram

Brandbergens utvecklingsprogram är ett strategiskt långsiktigt dokument som tagits fram genom medborgardialog tillsammans med de som bor i Brandbergen. Programmet fångar de styrkor och möjligheter som finns i Brandbergen och ger förslag till hur dessa kan utvecklas.

En illustration över hus

Utvecklingsprogrammet för Brandbergen antogs av kommunfullmäktige 2016.

Med ett långsiktigt mål mot hållbar utveckling innehåller programmet riktlinjer och utvecklingspunkter för hur Brandbergen bör utvecklas fram till år 2030.

Senast uppdaterad: 23 maj 2022