Utvecklingsprogram

Ett utvecklingsprogram ligger till grund för kommande detaljplaner och andra förändringar och förbättringar som ska göras i ett område. Här hittar du utvecklingsprogrammen för Brandbergen, Dalarö, Tungelsta, Vendelsö och Västerhaninge samt information om Hemfosa och stadsutvecklingen i den regionala stadskärnan Haninge stad.

Programarbetet i ett utvecklingsprogram leds av politiker från kommunfullmäktige i en så kallad beredning. Till sin hjälp har politikerna en projektgrupp med tjänstemän. Beredningen har dialog med medborgare, föreningar och organisationer i kommundelen för att få höra deras synpunkter. Utifrån de synpunkter som kommer fram tar beredningen fram förslag till program.

Programförslaget skickas sedan ut på samråd till alla som är berörda. Efter samrådet och när eventuella ändringar gjorts, kan kommunfullmäktige godkänna förslaget till utvecklingsprogram.

Senast uppdaterad: 3 februari 2022