Södra Tungelsta

Nu arbetar vi i Södra Tungelsta för att förbereda ett nytt område som ska innehålla 400 bostäder, idrottshall och förskola.  Kommunen anlägger två nya lokalgator och en dagvattendamm i en park intill Rocklösaån. Området ligger mellan järnvägen vid Tungelsta station och Lillgårdsvägen.

Tungelstas kultur har länge präglas av en tradition av trädgårdsnäring. Här fanns tidigare flera handelsträdgårdar och centralt i Tungelsta finns en trädgårdspark anlagd på två gamla villaträdgårdar. I södra Tungelsta vill man ta trädgårdsstadens gröna och luftiga kvaliteter och förena med stadslivets utbud och en högre exploateringsgrad. På så sätt kan man nyttja områdets goda läge och trädgårdsstadens idéer till att skapa ett attraktivt och småskaligt boende för fler. Vi vill kombinera det bästa från både stad och landsbygd.

Pågående arbeten 

Nu pågår schaktning inför att vi ska anlägga en dagvattendamm i en mindre park. Sedan ska vi bygga två nya gator och dra vatten och avloppsledningar. Arbetet kommer att hålla på i cirka två år. Under denna tid har fastighetsbolaget Turbinen möjlighet att påbörja byggandet av bostäder, idrottshall och förskola. 

Gällande detaljplaner i Tungelsta

Kontakt

Karin Österdahl
08-606 8013
karin.osterdahl@haninge.se

Utbyggnad av bostäder
Turbinen AB
Markus Stjärnklint
08-684 109 04
markus@turbinen.se

Utbyggnad av lokaler och fastigheter
Trotte Cederflod Engström
08-684 109 03
trotte@turbinen.se

Vägarbete
Mikael Adegren
Platschef
08-606 8036
mikael.adegren@haninge.se

Senast uppdaterad: 5 september 2022