Fors avloppsreningsverk byggs ut

Nu påbörjas det stora projektet med att bygga ut Fors avloppsreningsverk som planerats sedan flera år tillbaka. Syftet med projektet är att möjliggöra Haninge kommuns expansion och säkra avloppsvattenreningen i verksamhetsområdet "södra nätet" fram till år 2050. Det ska också finnas möjlighet till vidare expansion efter 2050.

Bild som visar hur Fors nya avloppsreningsverk kommer se ut i framtiden. Visionsbild över Fors nya avloppsreningsverk. Foto: Haninge kommun

Fors är kommunens största egna verk och hit leds avloppsvatten från cirka 19 000 personer i Tungelsta och Västerhaninge. Reningen består av mekanisk, biologisk och kemisk rening. Slammet som avskiljs vid reningen rötas. Efter rening släpps vattnet ut i Hågaån och Horsfjärden som tillsammans med Rocklösaån övergår i Vitsån.

När det nya reningsverket står klart kommer det kunna rena vatten för upp till 37 000 personer. Enligt beräkningar ska detta tillgodose Västerhaninges och Tungelstas behov fram till minst 2050 och medge vidare utveckling fram till 2075. Haninge kommuns avsikt är att Fors avloppsreningsverk ska bli självförsörjande på energi. Där det nuvarande reningsverket nu står kommer i framtiden finnas en solcellspark som ska förse det nya reningsverket med energi. 

Tidplan: höst 2022-2027

 

Kontakt

Kristian Hakala, senior projektägare för utbyggnaden av Dalarö och Fors ARV-

kristian.hakala@haninge.se

Björn Andersson, projketledare för utbyggnaden av Dalarö ARV

bjorn.andersson@pqp.se

Senast uppdaterad: 17 maj 2022