Dalarö avloppsreningsverk byggs ut

Haninge kommun har länge förberett för den stora om- och tillbyggnaden av Dalarö avloppsreningsverk. Några veckor innan allt är klart för att sätta igång byggprojektet kommer Haninge kommun och berörda entreprenörer att hålla ett allmänt informationsmöte. När projektet är klart kommer Dalaröborna att ha tillgång till mer än tre gånger så stor avloppsreningskapacitet som idag. Fler boende kommer att kunna ansluta sig till vatten och avlopp året runt. Dessutom installerar vi nya smarta, mer säkra och mer miljövänliga lösningar.

Sedan flera år tillbaka har Haninge kommun förberett för den stora om- och tillbyggnaden av Dalarö avloppsreningsverk. När entreprenören är upphandlad kommer Haninge kommun att hålla ett allmänt informationsmöte och besiktning av berörda fastigheter kommer utföras. Berörda fastighetsägare kommer via utskick bli kontaktade av besiktningsföretaget i god tid innan besiktning. Riskanalys av dessa är redan gjord. Bland annat sätter vi upp vibrationsmätare på fastigheterna. 

När projektet är klart kommer Dalaröborna att ha tillgång till mer än tre gånger så stor avloppsreningskapacitet som idag. Många fler boende kommer att kunna ansluta sig till vatten och avlopp året runt. Dessutom tillkommer nya smarta, säkra och mer miljövänliga lösningar.

Tidplan: höst 2022-2025

Samråd 

Inbjudan till samråd enligt miljöbalken inför ansökan om nytt tillstånd för Dalarö avloppsreningsverk, Haninge kommun. För att kunna ta emot avloppsvatten från framtida belastning har Haninge kommun startat processen med att söka nytt tillstånd enligt 9 kap miljöbalken. Detta avgränsningssamråd syftar till att informera om planerad ändring och att ge berörda parter möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter på sådant som behöver beaktas vid upprättande av ansökningshandlingarna och miljökonsekvensbeskrivningen. Det kommer att finnas ytterligare tillfällen till att lämna synpunkter efter att ansökningshandlingarna har lämnats till Miljöprövningsdelegationen i Stockholm. Samrådsunderlaget finns tillgängligt här och i Haninge kommuns reception på Rudsjöterassen 2, Haninge.

Samrådsunderlag

Berörda kan ställa frågor eller lämna synpunkter, gärna skriftligen, senast den 16 september 2022.

Postadress: Haninge kommun, VA-avdelningen, Att: Hanna Östfeldt, Stadsbyggnadsförvaltningen, 136 44  Haninge.

E-postadress: dalaro.samrad@haninge.se

Uppge diarienummer: SBN 2022-00478.

Telefon 08-606 89 59

 

Kontakt

Kristian Hakala, senior projektägare för utbyggnad av Dalarö och Fors ARV

E-post: kristian.hakala@haninge.se

08-606 71 79

Oskar Johansson, projektledare utbyggnad Dalarö ARV

oskar.johansson@haninge.se

 

 

Senast uppdaterad: 6 september 2022