Albybergs företagspark

Utbyggnaden av Albyberg, etapp 1 pågår för fullt. I den del av projektet som drivs i kommunens egen regi slutförs finplaneringen i området. Nu gäller det till exempel trädplantering. Många företag finns redan på plats i Albyberg och bussförbindelse finns till området. Albyberg företagspark byggs i det expansiva Haninge, som är regional stadskärna på östra Södertörn – dit också kommunerna Tyresö, Nynäshamn och Huddinge med dess tätorter Länna, Skogås och Trångsund räknas. Tillsammans hyser de cirka 15 000 företag och 178 000 invånare. Hushållen i området har en samlad årlig köpkraft om drygt 11 miljarder SEK, enligt Handelns Utredningsinstitut.

Se upp i arbetsområdet!

Många byggprojekt pågår fortfarande och mycket byggtrafik rör sig därför fortfarande i området. Vi uppmanar dig till försiktighet och att inte vistas där byggarbeten pågår.

Aktuellt i området 2022-23

En ny restaurang planeras med byggstart andra kvartalet 2023. En av kommunens tomter ska säljas, den processen pågår. Stora områdesskyltar ska sättas upp, en i varje hörn, detta sker under året.

Tomtindelning

Ett förslag till tomtindelning finns upprättat. Kommunens tomter är numrerade medan Albybergfastigheters tomter har bokstäver. Kommunens tomter är färdigställda och alla är sålda utom nr 6. Tomt nr 6 är cirka 20 000 kvm stor.

Läs mer om hur man lämnar intresse för markköp

Infarter i Albyberg

En princip har tagits fram för hur belysningsstolpar och trädrader ska hanteras där nya infarter byggs.


Våtmarker i Albyberg
Fotograf: Catharina Claesson

Flytande våtmarker

I en av dammarna i naturparksområdet har vi anlagt två flytande våtmarker, i form av öar, för att de ska rena dagvattnet i dammen. Öarnas stommar är uppbyggda av återvunnen PET-plast, vilket skapar stora volymer vattenkontakt för rening med hjälp av mikroorganismer. En kvadratmeter stomme skapar vattenkontakt motsvarande en yta av 180 kvadratmeter. Sex olika sorters växter är planterade på öarna, som är 81 respektive 126 kvadratmeter stora. Växternas rötter skapar en gardin i vattnet där mikroorganismer verkar för rening av vattnet. Öarna är förankrade i dammen med ankare, men rör sig något. Samtidigt som de flytande våtmarkerna placerades sattes strandmattor ut i dammens kanter. Strandmattornas åtta olika sorters växter hjälper också till att rena vattnet. Det finns en gång- och cykelväg och en ridstig genom naturparken. Härifrån kan man genom stängslet se öarna. Det går inte att gå på öarna utan de är enbart till för växterna.

Kontakt

Vid intresse att köpa tomt i Albyberg:

Anmäl intresse här


Näringslivsenheten
08-606 70 00
naringsliv@haninge.se

Haninge kommun

Stuart Rumbelow
Projektledare
08-606 92 73
stuart.rumbelow@haninge.se

Albyberg Fastigheters kontaktpersoner

ElseMarie Johansson
076-051 97 12
elsemarie@knholding.se

Senast uppdaterad: 7 september 2022