Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Anläggning och upprustning av parker och lekplatser

Här hittar du information om pågående och i närtid kommande upprustningsarbete av parker och lekplatser.

Pojke i park talar i talrör Pojke talar i talrör Foto: Tomas Södergren

Parker

Eskilsparken i Handen

Under våren 2024 genomförs medborgardialogen Nyfiken park i syfte att lära oss mer om parken och ta del av tankar och idéer från er som använder den. Under första dialogtillfället inkom över 250 förslag och synpunkter. 

Läs mer om Eskilsparken

På Haningedagen kommer en programskiss att presenteras och därefter startar detaljplaneringen. Genomförandearbetet kommer pågå under 2025–2026.

Slätmossens naturpark

Medborgardialogen Nyfiken park som genomfördes under hösten 2022 i syfte att förädla Slätmossens naturpark engagerade många. Totalt inkom 75 förslag och synpunkter kring utvecklingen av den omtyckta parken. 

Under vintern/våren 2023 presenterar vi en övergripande programskiss och därefter startar arbetet med utredning och detaljplanering som presenteras senare under 2023. Under 2024 genomförs åtgärderna och parken färdigställs. En programskiss för planerna för parken kommer finnas uppsatt i Slätmossen samt på kommunens hemsida under våren.

Läs mer om Slätmossens naturpark

Läs mer om vårt dialogkoncept Nyfiken park

Kryssparken i Vega

Kryssparken vid Serpentinvägen blir en park med grönytor, bollplan, lekpark och utegym. Byggstart planeras hösten 2023 och parken beräknas vara klar under 2024.

Nakterhusparken

Nakterhusparken som placeras vid Gaffelseglet, sydväst om Nakterhusskolan, blir en cirka 2500 kvm stor park. Här planeras ett lekskepp och lugna ytor för de mindre barnen. Byggstart planeras hösten 2023 och parken beräknas vara klar under 2024.

Vega stadspark

Vega stadspark blir en natur- och skogspark längs järnvägsspåren och nära aktivitetshuset i centrala Vega. Här erbjuds besökaren både grönytor och rena skogspartier. Här planeras också en gång- och cykelväg som ska gå ända till Kolartorps allé. Byggstart planeras till 2024. 

 


Lekplatser

Eskilsparkens temalekplats i Handen

Planering pågår. Arbetet med att bygga om lekplatsen pågår och väntas vara klart våren 2026.

Läs mer om Eskilsparkens lekplats

Skarpavägens lekplats på Muskö

Planering pågår. Arbetet med att bygga om lekplatsen är tänkt att starta under sommar-hösten 2024.

Läs mer om Skarpavägens lekplats

Brandbergsparken lekplats i Brandbergen

Byggnation pågår. Arbetet med att bygga om lekplatsen är tänkt att starta under sommar-hösten 2024.

Läs mer om Brandbergsparkens lekplats

Floravägens lekplats i Västerhaninge

Planering pågår. Arbetet med att bygga om lekplatsen är tänkt att starta under sommar-hösten 2024.

Läs mer om Floravägens lekplats

Genvägens lekplats i Nedersta

Planering pågår. Arbetet med att bygga om lekplatsen är tänkt att starta under sommar-hösten 2024.

Läs mer om Genvägens lekplats

Senast uppdaterad: 28 maj 2024