Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Slätmossens naturpark

Medborgardialogen Nyfiken park som genomfördes under hösten 2022 i syfte att förädla Slätmossens naturpark engagerade många. Totalt inkom 75 förslag och synpunkter kring utvecklingen av den omtyckta naturparken. Nu har vi landat i en övergripande plan för Slätmossens naturpark. Under 2024 kommer naturparken stå klar. Till dess arbetar vi med planering och åtgärder.

Övergripande plan för Slätmossens naturpark utifrån medborgardialogen Nyfiken park

Välkomnande och lättillgängligt

Det ska vara lätt att hitta till och i Slätmossen. Vi vill göra parkens entréer synliga och välkomnande, bland annat genom informationsskyltar. Vissa entréer öppnar vi upp för att det ska vara lättare att se in i naturparken.

Naturligt ljus och viss belysning

I naturparken ska naturkänslan råda. Här vistas vi i naturens och skogens naturliga ljus, som följer dygnet och årstiderna. Men vi kommer att se över belysningen och kompletterar eventuellt med belysning på enstaka utvalda platser och sträckor. För att skapa bättre sikt och underlätta för ljuset att spridas tar vi bort viss vegetation.

Större möjligheter till lek och aktiviteter

Hela Slätmossen och naturen i sig är en plats för lek och aktiviteter där vi kan upptäcka och utforska växter, djur och natur och fantisera fritt. Den möjligheten vill vi bevara och förstärka – genom att komplettera med redskap, element och fler spänger som integreras i naturen.

Tillgängliga gångvägar för strövtåg

I Slätmossen finns en kombination av gångvägar, naturstigar, spänger och skogsterräng för promenader och strövtåg. Vi ska se över och förbättra huvudgångvägarna så att de är tillgängliga året runt utan lera, gropar och pölar. Övriga gångvägar och stigar förblir som de är så att du kan uppleva parken på naturens och årstidernas naturliga villkor.

Hållbar skog och natur

Vi ska bevara och ta hand om skogen på ett långsiktigt och hållbart sätt, med hänsyn till naturupplevelsen och den biologiska mångfalden. Vi ska ta fram en skötselplan för att bevara och utveckla natur- och skogskaraktären i Slätmossen.

Programskiss för naturparken

Planskiss för Slätmossens naturpark. För platserna som är numrerade i kartan sker nu planering och utredning enligt nedan förklaringar.Planskiss för Slätmossens naturpark. För platserna som är numrerade i kartan sker nu planering och utredning enligt nedan förklaringar.Foto: Haninge kommun

Förklaring till numreringar i planskissen

1.

 • Informationsskylt om dagvatten och natur
 • Här startar vattnets väg genom Slätmossen
 • Utveckla Välkommen hit-känslan
 • En plats att uppleva fågelliv
 • Utreda möjligheter till toalett

2.

 • Samlingsplats
 • Fri lek och aktivitet på gräsytan
 • Flexibla sittmöjligheter

3.

 • Sittplatser
 • Väderskydd
 • Grill
 • Möjligheter att samlas och umgås

4.

 • Informationsskylt om platsens historia
 • Lyfta spår från torvmossen och torvbrytningen
 • Skapa välkommen hit-känsla

Tidsplan

Under vintern/våren 2023 presenterar vi den övergripande planen för naturparken. Därefter startar arbetet med utredning och detaljplanering som kommer presenteras senare under 2023. Under 2024 genomförs åtgärderna och parken färdigställs. En programskiss för planerna för parken kommer finnas uppsatt i Slätmossens naturpark under våren 2023.


Naturområde med promenadstråk, rikt fågelliv och bäverdammar

Slätmossen naturpark är ett uppskattat naturområde med promenadstråk som knyter samman norra Jordbro med Handen. Dammarna i parken renar på ett naturligt sätt dagvattnet från stora delar av Handen. Här finns också ett rikt djurliv. Ett populärt nöje är att mata änderna vid den första reningsdammen. Lite längre bort i parken gör bävrarna sitt bästa för att dämma vattnet som rinner genom anläggningen.

Den som vandrar Sörmlandsleden, eller tar en promenad längs Hälsans stig, får en glimt av dammarna längs vägen.

Slätmossen har en spännande historia. Under första och andra världskriget bröts det torv i området. Fortfarande syns resterna av torvfåror i skogen. Läs mer om Slätmossens historia.

KONTAKT

Park och teknik

För felanmälan, synpunkter och frågor


Telefonnummer: 08 - 606 53 00

Måndag-torsdag 9-12 och 13-15. Fredagar 9-12.

stadsbyggnad@haninge.se

Senast uppdaterad: 4 oktober 2023