Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Så här jobbar vi med parkplaner

För att höja kvaliteten på Haninges parker arbetar vi med parkplaner. En parkplan innehåller information och historia om utvalda kommundelsparker, vad som är speciellt med respektive park idag och planen visar också förslag på hur parken kan förbättras.

Tungelsta trädgårdspark Tungelsta trädgårdspark Foto: Tomas Södergren

För att du ska vilja besöka din park tror vi att den behöver vara en trygg plats som är lätt att komma till och som ser fin och levande ut. För att parken ska ge dig allt detta måste vi naturligtvis sköta växter, parkbänkar och lekplatser på ett bra sätt. Det måste också finnas tillräckligt många parker, med rätt innehåll.

Vi tror att Haninge kommuns parker behöver förändras, för att passa dagens invånare och deras behov. Därför har vi i arbetet med parkplanen tagit fram en metod för medborgardialog – Nyfiken park.

Med hjälp av medborgardialogen Nyfiken park tar vi reda på vad besökarna i en specifik park tycker är viktigt när det gäller skötseln i just den parken. Vi får också reda på vad som saknas och kan utvecklas i parken så att vi kan avsätta medel i drift- och investeringsbudgeten för att åtgärda detta.

På så sätt fungerar parkplanen som verktyg i kommunens budgetarbete.

Parkplansarbetet

För att parkplanens attraktiva parker ska bli verklighet så behövs både intensivare skötsel och nya investeringar.

En park sköter sig inte själv och den kan heller inte skötas hur som helst. Det krävs att vi har genomtänkta skötselplaner, tillräckligt med resurser och utbildad, engagerad personal för att lyckas.

När vi rustar upp eller bygger om en park så vill vi att den ska anpassas efter dagens behov. För att vi ska fatta rätt beslut och för att investeringen ska ha stöd hos parkens användare behövs en väl fungerande dialog. Tiden från påbörjad dialog till färdig ombyggnad är 2-3 år.

KONTAKT

Park och teknik

För felanmälan, synpunkter och frågor


Telefonnummer: 08 - 606 53 00

Måndag-torsdag 9-12 och 13-15. Fredagar 9-12.

stadsbyggnad@haninge.se

Senast uppdaterad: 5 september 2023