Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Kulturhusparken i Handen

Handens nyaste park – Kulturhusparken är klar. Det är skogspartiet bakom Kulturhuset som har förvandlats till park. Upprustningen av skogspartiet har gjorts genom en varsam förädling av området med fokus på att stärka upplevelsen av omhändertagen park med vistelsekvaliteter och av ökad trygghet.

Genom sin centrala placering mellan bostadsbebyggelse, handel, andra centrumfunktioner, skolor och kommunikationer utgör Poseidons torg och Kulturhusparken en del av kommunens mest trafikerade gångstråk.

Entréerna till parken har gjorts tydligare, belysningen har bytts ut och det finns nu flera sittplatser. Nya planteringar med buskar, lökar och perenner har anlagts och även naturleken har utvecklats. Gångvägarna genom parken har fått nya ytor och det har även gjorts en ljusinstallation.

Ett viktigt delmål med parkprojektet är ökad trygghet. Skogspartiet har förädlats och fått en tydligare känsla av park samtidigt som skogskaraktären har bevarats liksom samspelet med Kulturhusets terränganpassade byggnad och inglasade baksida mot parken. Parken utgör ett komplement till och ska formmässigt möta Poseidons torg, som också står under utveckling och ombyggnad.


Platsens historia

Skogspartiet utgör det som är kvar av det större skogsområde som fanns på platsen innan Handen började byggas ut på 1960- och 70-talet.

I parkområdet finns också spår av tidigare bebyggelse, lämningar av husgrunder i betong och inslag av flera stentrappor i den branta terrängen. Runt dessa lämningar återfinner man också en del av de prydnadsväxter som odlats runt husen.

I början av 1900-talet bodde en cirkusfamilj på platsen, Nils Rodén, Berta Brandt och Bertas son Östen. Nils och Bertas artistnamn var Emmelon, vilket är bakgrunden till att Kulturhusets kafé bär samma namn. En fornlämning i form av en runsten stod tidigare utanför familjens hus, den återfinns nu på Poseidons torg.

KONTAKT

Park och teknik

För felanmälan, synpunkter och frågor


Telefonnummer: 08 - 606 53 00

Måndag-torsdag 9-12 och 13-15. Fredagar 9-12.

stadsbyggnad@haninge.se

Senast uppdaterad: 5 september 2023