Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Åbyparken

Åbyparken ligger i Västerhaninge och är en av kommunens äldsta parker. Den är jämnårig med bostadsbebyggelsen runt omkring, från slutet av 1950-talet till mitten av 1960-talet.

Åbyparken Åbyparken Foto: Tomas Södergren

Tallar och fossiler

Parken, som har en central plats i Åbyområdet, sträcker sig på båda sidor om Åbyvägen. Den norra delen domineras av gles tallskog och naturgräs. Här finns en populär lekplats och en mindre hundrastgård.

I den södra delen av parken finns en dammanläggning med blomsterplanteringar. Vid upprustningen av dammarna 1998 inspirerades konstnären Mette Wihlborg av 50-talets ölandssten. Hon skapade ett mönster i dammens botten av uppförstorade, stiliserade fossiler.

En del av konstverket Parkdjur i Åbyparken. Foto: Tomas Södergren

Nyfiken park i Åbyparkens 

Åbyparken med sina fina dammar från 50-talet och skogspartierna en tydlig karaktär. Men även äldre parker behöver utvecklas och rustas upp. Under 2016 - 2018 har parkavdelningen med arbetsmetoden Nyfikenpark (länk) satsat på att knytas samman parkområdet, förstärka belysning och rusta upp aktivitetsytor med grillplats och bänkbord samt skapat nya miljöer och mötesplatser.

Lekplatsen har fått nya lekhus sandlådan har byggts om och lekmiljöerna har fått nya sarger och ny grill tillkommit och en annan har rustats upp. Hundrastgården har rustats upp, en ny bouleplats har anlagts liksom en plats för multisport och parkhäng.

Även välkomnande entréer skapats, gångstigar och gångvägnätet i parken är utökat så att det bildar en kilometerlång motionsslinga. I skogspartierna har trädkronor lyfts för en tryggare upplevelse och träd har gallrats för att kunna bevara och utveckla skogsbeståndet på lång sikt.

Det har även gjorts en omtalad konstsatsning vid Åbyvägen där finns konstverket Parkdjur. Detta i samverkan med Kultur och fritidsförvaltningen. 

Läs mer om Nyfiken park


Åbyparkens historia

Byggnadsplanerna för Åby är från 1955 respektive 1963. Där är Åbyparken angiven som "allmän plats, park eller plantering". Vi utgår från att parken uppfördes i samband med bebyggelsen.

Den södra delen av parken fick en mer öppen karaktär med dammar och murar i ölandssten. I den övriga av parken placerades tennisbanor, bollplaner och lekutrustning inne i skogen.


De gamla plaskdammarna 1993. De hade då stått utan vatten en längre tid. Foto Petra Lindvall.


Bollplanen och rosenrabatten. Foto Petra Lindvall.

Bollplanen och rosenrabatten finns inte kvar. Delar av planen är nu hundrastgård.

1998 renoverades de sönderslagna dammarna och platsen runt omkring. Utgångspunkten var en renovering med 50-talet som förebild. Konstnären Mette Wihlborg arbetade med terrazzo för att mönstersätta bassängbotten. Som motiv valde hon uppförstorade och stiliserade fossiler. Fossilerna knyter an till anläggningens gamla kalkstensplattor. Även växtvalet, till exempel bergenia och rönn, är inspirerat av 50-talet.

Senast uppdaterad: 5 september 2023