Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Det våras för Haninge kommuns arbete med gång- och cykelbanor 2022

Ett tydligt vårtecken är när Haninge kommun påbörjar arbetet med nya gång- och cykelbanor längs våra vägar. Fokus ligger på trafiksäkerhet, hållbarhet och tillgänglighet i vår stadigt växande kommun. Några av projekten färdigställs under året.

Cyklist med cykelhjälm Foto: MostPhotos

Under 2022 påbörjas och färdigställs bland annat gång- och cykelbanorna utmed Torfastleden i Vendelsö och utmed Nynäsvägen i Handen mellan Vallavägen och i höjd med Anna Marias väg. Detta som ett led i det ekonomiska tillskott kommunen fick under 2021 i form av Stadsmiljöavtalet. I fokus står ökad framkomlighet samt trafiksäkerhet i form av hastighetsdämpande åtgärder vid passager och belysning längs med sträckorna.

Arbetet med förbättringsåtgärder fortsätter för kollektiv-, gång- och cykeltrafik längs med Kolartorps allé i Kolartorp, liksom arbetet med nya cykelbanor längs Evertbergsvägen och Kilowattvägen. Nya cykelbanor planeras också längs Vendelsömalmsvägen och Vendelsö skolväg i Vendelsö samt längs Solhemsvägen i Västerhaninge. Åtgärder längs med Solhemsvägen utförs för att förbättra trafiksäkerheten med extra fokus på skolbarn och en säkrare väg till skolan.

– Vi fortsätter arbeta mot vårt mål att resor i Haninge ska vara hållbara, trafiksäkra och tillgängliga. Tack vare Stadsmiljöavtalet kan vi nu bygga ut gång- och cykelbanorna längs med Torfastleden och Nynäsvägen. Cykel som transportmedel har en självklar plats i en attraktiv och långsiktigt hållbar region, säger Helena Hartzell, trafikchef i Haninge kommun.

Läs mer om kommunens arbete med gång- och cykelbanor

Trafikprojekt i Haninge kommun

Haninge kommuns cykelplan

Cykling och cykelvägar

Tillsammans för en säker skolväg

Ny trafikplan beslutad under 2021

Trafikplanen beskriver hur trafiksystemet bör utformas för att stödja samhällsutvecklingen i riktning mot kommunens uppsatta mål. Haninge kommun växer och antal nya bostäder och arbetsplatser likaså. Det ställer krav på att arbeta med förändrade resvanor för resenärer och den ökande befolkningen. Det ska vara lätt att välja kollektivtrafik och/eller cykel- och gångalternativet. Bostäder och kontor behöver byggas så att trafikbelastningen inte ökar utan snarare minskar. Målsättningen är säkrare infrastruktur med ökad framkomlighet och förbättrad tillgänglighet för alla slags trafikinslag.

Senast uppdaterad: 24 februari 2022