Vega

Vega är beläget i Haninge kommuns nordvästra del. Vega har i dagsläget cirka 3 000 invånare, men det pågår ett stadsbyggnadsprojekt som kommer resultera i plats för 10 000 invånare år 2025. Byggnationen av bostäder och infrastruktur är igång. Från och med den första april så öppnar Vegas nya pendeltågsstation - en gemensam kollektivtrafiksatsning mellan Trafikverket, SL och Haninge kommun.

Varmt välkommen på invigningen av pendeltågsstationen

Tid: Klockan 11.00

Plats: Pendeltågsstationens entré

Samtal kommer därefter att ske intill pendeltågsstationen i kommunens tält. Klockan 15.00 öppnar pop-up bussen för samtal om Vegas framtid för de som vill veta mer om den kommande utvecklingen av Haninge.

Vega station byggs i området Vega som ska växa till omkring 10 000 invånare. Pendeltågsstationen kommer att öppna nya möjligheter att resa kollektivt för dem som bor och verkar i Haninge.

En resa med kollektivtrafiken från Vega till innerstaden kräver i dag flera byten och tar över en timme med bussar och tunnelbanan. Med Vega station blir resan bytesfri och restiden kapas till omkring en tredjedel av tiden.

Samhällsnyttan av en ny pendeltågsstation är stor. En ny station underlättar pendling till och från arbetsplatser och bilresorna beräknas minska med 800 resor per dag, en vinst för miljön.

Fakta

  • Vega station är belägen längs Nynäsbanan mellan stationerna Skogås och Handen.
  • Restiden mellan Vega och Stockholm City blir cirka 24 minuter.
  • Stationen är anpassad för att alla ska kunna åka med, bland annat ligger plattformen i samma höjd som tågens golv och ledstråken är noga utformade för att underlätta för den som har en synnedsättning.
  • Det kommer att finnas bemannade spärrar och en kiosk på stationen.
  • I stationsområdet är planerat för cykelparkeringar och infartsparkering med 90 platser.
  • Ulla Fredriksson har skapat konsten på stationen, som du kan läsa mer om på konst.sl.se.
  • Senast pendeltågen fick nya stationer var vid invigningen av Stockholm City och Stockholm Odenplan sommaren 2017, då de ersatte stationerna Stockholms central och Karlberg.

Kontakt för den här sidan: info@haninge.se

Senast uppdaterad: 23 maj 2019