Idrott och anläggningar

I Haninge hittar du idrottsanläggningar och lokaler runt om i kommunen. Det finns allt från sporthallar, konstgräsplaner till simhall och stora anläggningar som Torvalla sportcentrum.

Idrottsanläggningarna är öppna

Idrottsanläggningarna för är öppna för alla verksamheter och målgrupper under förutsättning att verksamheten kan genomföras i enlighet med Folkhälsomyndighetens information till idrottsföreningar och träningsanläggningar om covid-19.

Uthyrning av sporthallar för privata sammankomster möjliggörs i enlighet med gällande råd och restriktioner.

Deltagarbegränsningar i begränsningsförordningen

Som ansvarig anordnare ska du begränsa antalet
deltagare vid din allmänna sammankomst eller offentliga
tillställning i enlighet med begränsningsförordningen.

Du förväntas också löpande hålla dig uppdaterad om gällande begränsningar.

Begränsningar som meddelas av regeringen, Folkhälsomyndigheten eller länsstyrelsen gäller alltid, även om ett högre deltagarantal angetts i ditt tillstånd från Polismyndigheten.

Mer information om vad som gäller för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar finner ni på polisens hemsida. 

Riskbedömning för cuper, tävlingar och matcher

När man ordnar cuper, matcher eller tävlingar bör en riskbedömning alltid göras. 

En riskbedömning bör göras för hela arrangemanget, dvs. även för exempelvis eventuell publik, transport, måltider och andra aktiviteter.

Trängsel bör alltid undvikas vilket bör vara vägledande när en match, tävling eller cup dimensioneras och planeras.

För evenemang som faller inom ordningslagen finns skarpa deltagargränser. Det är arrangörens ansvar att ta reda på vad som gäller för varje arrangemang.

Mer information finner ni på Folkhälsovårdsmyndighetens hemsida

Smittsäker träning

Det är mycket viktigt att all träning genomförs så smittsäkert som möjligt. Det är en förutsättning för att kunna bedriva verksamhet på kommunens idrottsanläggningar.

Folkhälsomyndigheten ger riktlinjer och råd kring hur smittspridningen kan minskas på ett effektivt sätt.

Varje aktör, som känner sin verksamhet, gör bäst sin egen bedömning utifrån Folkhälsomyndigheten allmänna råd. Utgångspunkten är att minska risken för smittspridning. Om vi tar ansvar och följer råden blir träningen säkrare för alla.

Information till idrottsföreningar och träningsanläggningar om covid-19, Folkhälsomyndighetens webbplats

Senast uppdaterad: 23 augusti 2021