Idrott och anläggningar

I Haninge hittar du idrottsanläggningar och lokaler runt om i kommunen. Det finns allt från sporthallar, konstgräsplaner till simhall och stora anläggningar som Torvalla sportcentrum.

Idrottsanläggningarna är tillgängliga för följande verksamheter

Idrottsanläggningar för utomhusidrott är öppna för organiserad föreningsledd verksamhet samt spontanidrott för alla åldrar.

Idrottsanläggningar för inomhusidrott är öppna för skolverksamhet, organiserad föreningsledd verksamhet för alla åldrar samt för idrottsverksamhet som bedrivs av företag.

Uthyrning av idrottsanläggningar för privatpersoner och privata sammankomster är fortsatt stängd.

Cuper, tävlingar och matcher i mindre omfattning

När man ordnar cuper, matcher eller tävlingar bör en riskbedömning alltid göras. Detta gäller i synnerhet när arrangören tar ställning till hur många deltagare som ska delta och hur många matcher eller tävlingar som ska ordnas.

En riskbedömning behöver göras för hela arrangemanget, dvs. även för exempelvis transport, måltider och andra aktiviteter. Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd bör föreningar endast ordna cuper, matcher och tävlingar i mindre omfattning. Med mindre omfattning avses antingen ett färre antal deltagare, eller ett färre antal matcher eller tävlingar.

Bedömningen av hur många deltagare som kan delta eller hur många matcher eller tävlingar som kan ordnas behöver göras utifrån förutsättningarna för arrangemanget, såsom om det hålls inom- eller utomhus, vilken typ av idrott det handlar om, storlek på eventuella inomhuslokaler och vilka smittskyddsåtgärder som i övrigt är möjliga att vidta.

Detsamma gäller för andra personer än de som deltar i cupen, matchen eller tävlingen, såsom medföljande vuxna eller funktionärer m.m. Generellt sett är det möjligt att vara fler personer utomhus än inomhus.

Trängsel måste alltid undvikas vilket ska vara vägledande när en match, tävling eller cup dimensioneras och planeras.

Mer information finner ni på Folkhälsovårdsmyndighetens hemsida

Smittsäker träning

Det är mycket viktigt att all träning genomförs så smittsäkert som möjligt. Det är en förutsättning för att kunna bedriva verksamhet på kommunens idrottsanläggningar.

Folkhälsomyndigheten ger riktlinjer och råd kring hur smittspridningen kan minskas på ett effektivt sätt.

Varje aktör, som känner sin verksamhet, gör bäst sin egen bedömning utifrån Folkhälsomyndigheten allmänna råd. Utgångspunkten är att minska risken för smittspridning. Om vi tar ansvar och följer råden blir träningen säkrare för alla.

Information till idrottsföreningar och träningsanläggningar om covid-19, Folkhälsomyndighetens webbplats

Max antal personer på kommunens inomhusanläggningar

Hur många personer som max får vistas på våra inomhusanläggningar beror dels på pandemilagens begränsningar och dels på vad som generellt är lämpligt för anläggningen. Anslag med aktuellt maxantal finns vid respektive anläggning.

Ni finner även en förteckning över detta på vår hemsida

Omklädningsrummen är stängda

Pandemilagen sätter stora begränsningar för hur många kan man vara i omklädningsrum och duschutrymmen, och därför behöver vi hålla dem stängda på våra idrottsanläggningar. Dusch och ombyte bör ske hemma. Undantag för borta idrottsutövare med minst två timmars resväg. 

Tillgång till toalett och möjlighet till handtvätt kommer att finnas.

Senast uppdaterad: 14 juni 2021