Idrott och anläggningar

I Haninge hittar du idrottsanläggningar och sporthallar runt om i kommunen. Det finns allt från konstgräsplaner till simhall och stora anläggningar som Torvalla sportcentrum.

Om idrotts- och träningsanläggningar med anledning av coronaviruset

Fölkhälsomyndighetens har publicerat rekommendationer till idrottsanläggningar och sporthallar med anledning av coronaviruset.

Det är viktigt för folkhälsan att vi fortsätter träna och idrotta. Arrangemang för mer än 50 personer är inte tillåtet på grund av risken för smittspridning.

Generella råd

  • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande.
  • Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.
  • Personer över 70 år bör undvika offentliga miljöer och minska sociala kontakter och ska därför inte delta i gruppaktiviteter inomhus.
  • Minska moment med närkontakt, gör andra övningar istället.
  • Uppmana till att om möjligt byta om hemma före och efter aktiviteter.
  • Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.
  • Se till att det finns möjlighet att torka av utrustning som används av flera, exempelvis gymutrustning, efter varje persons användning.
  • Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och uppmana till god handhygien.
  • Undvik trängsel t.ex. vid insläpp av publik på läktare och vid försäljning.

Inomhusaktiviteter

Begränsa om möjligt antalet deltagare i aktiviteterna.
Se till att det finns tydlig skyltning av råden om att stanna hemma vid sjukdom och att ha god handhygien.
Städa oftare toaletter och ytor som många tar i.

Utomhusaktiviteter

Fysisk aktivitet utomhus uppmuntras och innebär betydligt mindre smittspridningsrisk.

Aktviteter för äldre

Det är viktigt för hälsan att äldre fortsätter röra sig trots uppmaningen om social distansering. Fysisk aktivitet och promenader utomhus rekommenderas.

Cuper, tävlingar och matcher

Överväg att ställa in om det innebär deltagande från andra länder eller andra delar av Sverige. Lokala arrangemang kan genomföras som vanligt.

Arrangören av verksamheten ska ta hänsyn till råden ovan samt göra en riskbedömning.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 27 mars 2020