Idrottspriser

Haninge har sedan 2009, på olika sätt, lyft upp alla goda prestationer från föreningar inom kommunen, såväl ledarprestationer som aktiva idrottares prestationer. Detta till syfte att synliggöra det lokala engagemanget och visa på kommunens tacksamhet.

Barn som spelar fotboll. Foto: Mostphotos

Vinnarna av Haninges idrottspriser 2020 är utsedda

Nu vinnarna av Haninges idrottspriser utsedda! 

  • Årets idrottsledare: Zeynep Camci, JUDS - Jordbro United Dans & show
  • Årets unga idrottsledare: Sara Rehlin, Vendelsö GF
  • Årets eldsjäl: Dario Jovic, Taekwondo klubb Viking
  • Årets förening: IFK Haninge
  • Årets verksamhet ”Idrott för alla”: IK Södra

Läs vinnarnas nomineringar här. 

Om Haninges idrottspriser

Haninges idrottspriser delas ut i flera kategorier.

Årets förening

Årets förening har på ett förtjänstfullt sätt bedrivit sin verksamhet och lyckats få både nya och gamla medlemmar att känna sig välkomna och delaktiga i den form av idrottande och träning de efterfrågar.

Föreningen stärker och utvecklar det lokala samhället genom sin demokratiska uppbyggnad och skapar på så sätt en jämställd och jämlik verksamhet.

Denna förening har på ett förtjänstfullt sätt bedrivit sin verksamhet utifrån de
förutsättningar som skapats på orten.

En god kvalité på ledarsidan där engagemang och kunskap har bidragit till att föreningen utvecklas i positiv andra. Såväl tävlingsprestation som utveckling av motionsverksamhet premieras.

Prissumma 20 000 kronor.

Årets idrottsledare

Årets idrottsledare utformar sin verksamhet så att utövarna mår bra och har roligt.

Ledaren ser utövarnas olika kompetenser, erfarenheter och förmågor så att varje individ kan utveckla rörelseförståelse och vara fysiskt aktiva genom hela livet.

Ledaren ska ha varit aktiv i kommunal föreningsverksamhet i minst 3 år. Föredöme, banbrytande, nytänkande, lojalitet, lagandeskapande och drog- och mobbningfri miljö premieras.

Prissumma 15 000 kronor.

Årets eldsjäl

Årets eldsjäl bidrar till att skapa dialog och samverkan mellan olika organisationer, föreningar och verksamheter inom kommunen.

Eldsjälen bidrar genom detta till att utveckla goda ledare och förebilder och på så sätt skapar trygga miljöer.

Priset tilldelas den ledare eller anhörig som är positiv, har ett brinnande engagemang och som gjort betydelsefulla insatser för barn/ungdomar/idrottsförening i Haninge kommun.

Prissumma 15 000 kronor

Årets verksamhet ”Idrott för alla”

Årets verksamhet ”Idrott för alla” når målgrupper som idag är underrepresenterade i föreningslivet i Haninge och bidrar till ett utökat utbud.

Verksamheten utgår från de olika utövarnas kompetenser, erfarenheter och förmågor för att på så sätt kunna skapa goda förutsättningar för dessa målgrupper att vara föreningsaktiva så länge som möjligt i en bredd-, motion och/eller elitverksamhet.

Prissumma 10 000 kronor

Årets unga idrottsledare

Årets unga idrottsledare är nyfiken och normbrytare.

Ledaren skapar glädje och social gemenskap vilket motiverar deltagarna till att idrotta för att må bra.

Ledaren ska ha varit aktiv i föreningsverksamhet i minst 1 år.

Prissumma 5 000 kronor

Nominering

För kategorin ”Årets förening” och ”Idrott för alla” nominerar en tjänstemannagrupp på Kultur-och fritidsförvaltningen kandidater.

För kategorierna ”Årets idrottsledare”, ”Årets unga idrottsledare” och ”Årets eldsjäl” nominerar allmänheten kandidater.

Bedömning och beslut

Efter nomineringstidens slut beslutar en tjänstemannagrupp på kultur-och
fritidsförvaltningen om max tre stycken finalister för varje kategori som allmänheten sedan kan rösta på.

Allmänhetens röster motsvarar sedan 50 % av slutresultatet. Dessutom ges röster från en grupp bestående av idrott- och fritidsnämndens presidium som motsvarar 50 % av röster som ges i en slutomröstning.

De nominerade som erhållit flest röster utses därefter till vinnare.

Tidigare vinnare

Här kan ni läsa mer om tidigare års vinnare

 

Kontakt

Föreningsbyrån

foreningsbyran@haninge.se

Senast uppdaterad: 8 december 2021