Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Rakentaminen kulttuurin kannalta arvokkaassa ympäristössä

Kulttuurimiljöitä on sekä asemakaava-alueilla, että niiden ulkopuolella. Uudisrakentamiselle, rakennuksen laajentamiselle sekä muille muutoksille asetetaan kulttuurimiljöissä erityisiä vaatimuksia. Rakennukset tulee sopeuttaa olemassa olevaan miljööseen, niiden tulee olla esteettisesti puhuttelevia ja kokonaisuuteen nähden soveltuvia.

Laajennusten ja muutosten tulee huomioida kyseessä olevan rakennuksen erityispiirteet ja kulttuuriarvot. Kaava- ja rakennuslaki kieltää joidenkin erityisen arvokkaiksi merkittyjen rakennusten tai asutusalueiden vääristämisen.

Kulttuurimiljööt ja yksittäiset rakennukset on merkitty esimerkiksi vaihemaakuntakaavaan, rannikkokaavaan, syvennettyyn vaihemaakuntakaavaan, asemakaavaan, kulttuurimiljööinventointiin sekä valtakunnallisesti mielenkiintoisten alueiden luetteloon. Myös asutus, josta ei ole erityistä mainintaa missään asiakirjassa, saattaa olla niin arvokas, ettei sitä saa vääristää. Kaupunginrakennuslautakunta tai rakennuttaja selvittää asian silloin, kun kyseistä rakennusta halutaan muuttaa.

Kulttuurimiljöiden vaalimisen kannalta valtakunnallisesti mielenkiintoiset alueet

Joidenkin alueiden kulttuuriarvot voivat olla niin korkeita, että niillä on merkitystä koko valtakunnalle. Alue nimitetään tällöin valtakunnallisesti mielenkiintoiseksi alueeksi.

Kun tällaisella alueella halutaan tehdä muutoksia, valtakunnallisen mielenkiinnon arvoille annetaan etusija muihin intresseihin verrattuna. Valtakunnallisesti mielenkiintoiset alueet kuvastavat esimerkiksi, miten ihminen on hyödyntänyt käytettävissä olevia luonnonvaroja tai yhteiskunnan, elinkeinoelämän, sosiaalisten ehtojen, rakennustapojen ja erilaisten esteettisten ihanteitten kehittymistä eri ajanjaksoina. 

Valtakunnallisesti mielenkiintoiset alueet edustavat koko valtakunnan historiaa, esihistoriallisilta ajoilta aina nykypäivään saakka. Alueista päättää valtion antikvaariovirasto (Riksantikvarieämbetet) ja niitä säännellään Ympäristökaaressa.

Tukholman läänin valtakunnallisesti mielenkiintoisista alueista seitsemän sijaitsee Haningessa

 • Dalarö, Jutholmen
 • Dalarö skans
 • Huvudskär
 • Kymmendö
 • Sandemar
 • Sundby – Varnö, Ornö
 • Utö
 • Österhaningebygden

Valtion rakennusmuistot

Hallitus voi julistaa valtion rakennusmuistoksi rakennuksen tai rakennelman, jonka omistaa valtio ja jota voidaan kutsua kulttuurihistoriallisen arvonsa takia erityisen merkittäväksi tai joka sisältyy kulttuurihistoriallisesti erityisen merkittävään asutusalueeseen.

Rakennus tai alue tulee säilyttää tulevaisuutta varten valtion rakennusmuistoja koskevien säädösten mukaisesti. Rakennusmuiston säilymisen varmistamiseksi kohteelle laaditaan omat suojelumääräykset. Erityisistä syistä valtion antikvaariovirasto voi myöntää luvan rakennusten muuttamiseen suojelumääräysten vastaisella tavalla.

Valtion rakennusmuistoja koskeva asetus pätee rinnakkain kaava- ja rakennuslain sekä ympäristökaaressa olevan rantarakentamiselta suojaavan lainsäädännön kanssa. Tämä merkitsee, että valtion antikvaarioviraston päätöksen lisäksi rakennusmuiston muuttamiseen saatetaan tarvita lupapäätöstä kunnalta.

Haningessa neljä rakennusta on julistettu valtion rakennusmuistoiksi

 • Dalarö skans, Dalarö
 • Bergan linna, Berga
 • Dalarön tulliasema, Dalarö
 • Måsknuvin kellotorni

Rakennus voi lisäksi olla listattu valtion antikvaarioviraston pitämän arvokkaiden rakennusten luettelossa, jotka eivät ole rakennusmuistoja. Kun sellaiseen rakennukseen halutaan tehdä muutoksia, on asiasta ensin neuvoteltava valvonnasta vastaavan viranomaisen kanssa. Yksi luettelon rakennuksista sijaitsee Haningessa: Bergan linna (4 rakennusta alueella).

Yksittäiset rakennusmuistot

Rakennus tai rakennelma, joka voidaan arkkitehtuuristen tai kulttuurihistoriallisten arvojensa perusteella katsoa erityisen merkittäväksi, voidaan julistaa rakennusmuistoksi lääninhallituksen toimesta. Rakennus on tällöin säilytettävä tulevaisuutta varten kulttuurimuistoja koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Määräyksiä voidaan soveltaa myös puistoihin, puutarhoihin ja muihin kulttuurihistoriallisesti arvokkaisiin rakennelmiin. Rakennusmuisto toimii lähtökohtana historian ymmärtämiselle ja se säilytetään historiallisena muistomerkkinä kuluneesta aikakaudesta, sen ihmisistä sekä yhteiskunnasta.

Rakennusmuiston säilymisen varmistamiseksi kohteelle laaditaan omat suojelumääräykset. Erityisistä syistä lääninhallitus voi myöntää poikkeusluvan näistä määräyksistä.

Kulttuurimuistoja koskeva laki on voimassa rinnakkain kaava- ja rakennuslain kanssa. Tämä merkitsee, että lääninhallituksen päätöksen lisäksi rakennusmuiston muuttamiseen saatetaan tarvita lupapäätöstä myös kunnalta.

Haningessa seitsemän rakennusta tai rakennelmaa on julistettu yksittäisiksi rakennusmuistoiksi

 • Eva Bonnierin kesäasunto, Dalarö
 • Dalarön seurapiiritalo, Dalarö
 • Fiskarhamnenin pesulaituri, Dalarö
 • Sundbyn maatila, Ornö
 • Utön mylly, Utö
 • Lurgatan -kadun asuintalot, Utö
 • Anders Franzènin ranta-aitta, Dalarö

Lisäksi on olemassa rakennuksia, joista saatetaan tehdä rakennusmuistoja lääninhallituksella olevan luettelon mukaan. Kun tällaiseen rakennukseen halutaan tehdä muutoksia, siitä pitää tehdä ilmoitus etukäteen. Luettelosta löytyy yksi Haningessa sijaitseva rakennus: Årstan linna.

Muita suojelemisen arvoisia miljöitä ja rakennelmia Haningessa

Valtakunnallisesta näkökulmasta nähden suojelemisen arvoisten miljöiden ja rakennelmien lisäksi kunta on tunnistanut pienen määrän miljöitä ja kohteita, jotka nähdään Haningelle tyypillisinä ja erityisen suojelemisen arvoisina. Kunnan omien kulttuurimiljööinventointien tulokset on työstetty yhdessä kansallisen tason suojelua nauttivien miljöiden ja kohteiden kanssa mukaan Haningen kulttuurimiljööohjelmaan.

Yhteystiedot

Kulttuurimiljööryhmä

kulturmiljo@haninge.se

Senast uppdaterad: 3 oktober 2022