Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Opintoseuranta

Haningen kunta tutkii joka vuosi, kuinka hyvin esikoulut ja koulut onnistuvat tehtävässään kehittää ja edistää lasten oppimista. Tulosten perusteella laadimme parantamissuunnitelman tulevalle vuodelle.

Foto: Mostphotos

Mittaukset tehdään eri menetelmillä. Henkilökunta tekee pedagogisia havaintoja sovittujen kriteereiden mukaan nuoremmissa ikäluokissa. Havaintojen lisäksi vanhemmat oppilaat saavat tehdä tietotestejä ja kirjallisia kokeita. 

Miten koulutusta voidaan parantaa?

Arvosteluissa verrataan aina esikoulun ja koulun opetus- ja opintokurssisuunnitelmiin, asettaen eduskunnan ja hallituksen asettamat tavoitteet keskiöön.

Lasten ja oppilaiden antama palaute kertoo meille opetuksen tuottamista tuloksista. Seuranta antaa meille mahdollisuuden havainnollistaa, kuinka toiminta kehittyy.

Tavoitteet:

  • Lasten kehityksen seuraaminen opintojen edistymisen ja haasteiden havainnollistamiseksi ja toiminnan tavoitteiden täyttymisen varmistamiseksi.
  • Tietotavoitteiden sijoittaminen etusijalle ja odotusten asettaminen korkealle kaikkien oppilaiden osalta.
  • Seurannan, arvioinnin ja toimenpiteiden jatkuva ja prosessityyppinen työstäminen.
  • Seuranta-, arviointi- ja toimenpidetavoitteet tulisi kytkeä oppilaiden tulosten parantamistyöhön ja niiden tulisi ohjata sekä päämiehen että yksittäisten koulujen laatutyöskentelyn strategioita ja näkyä jokapäiväisessä toiminnassa ja dokumentaatiossa. Rehtorin ja opettajien yhteisen laadunvarmistustyön tulisi käsittää kaikki aineet ja kaikki ikäluokat.
  • Kaikkien oppilaiden opintoja tulisi seurata ja arvioida koko kouluaikana kokonaisvaltaisesta näkökulmasta.
  • Aikaisempia seuranta-, arviointi- ja toimenpidepanostuksia tulisi analysoida jatkuvasti siten, että selviää mitkä toimenpiteet ovat olleet menestyksekkäitä ja mitkä eivät.
  • Seurantaa, arviointia ja toimenpiteitä koskevien kiinteiden rutiinien ylläpitäminen, eli toisin sanoen vakiinnutettujen menetelmien, työkalujen, aikataulujen, vastuujakojen ja dokumentoinnin käyttäminen.

Mikä ohjaa koulujen sisäistä työtä?

Haningen tulokset

Alta voit lukea seurannasta, arvioinnista ja toimenpiteistä ruotsiksi.

Tulosten seuranta (tietotestit ym.)

SIRIS - laatu ja tulokset koulussa

Kouluateriat
Laadukas kouluruoka

Senast uppdaterad: 29 augusti 2023