Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Starta och driva fristående förskola, pedagogisk omsorg och skola

Här finns samlad information för dig som bedriver fristående verksamhet idag och för dig som ska starta förskola, pedagogisk omsorg eller skola i Haninge kommun.  Alltifrån att ansöka om att bli godkända utförare till förändringar i verksamhet.

Barn gungar ute på gården. Barn gungar ute på gården. Foto: Claudia Fried

För att få driva fristående förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem eller skola behöver du bli godkänd som huvudman. Här finns information om hur du ansöker om godkännande. Kommunen gör sedan en bedömning om den sökande uppfyller kraven, bland annat på kvalitet.

Starta fristående grundskola åk F-9 samt gymnasieskola- kontakta skolinspektionen

Ansökan om att starta fristående grundskola (F-9) eller gymnasieskola ska lämnas till Skolinspektionen. Mer information hittar du på skolinspektionen.se

Vem kan starta fristående verksamhet

  • Fristående huvudman
  • Enskilda verksamheter i form av aktiebolag, handelsbolag, enskild firma eller föreningar
  • Kooperativa och ideella organisationer

Krav på dig som huvudman

Det är viktigt att du som vill starta en förskola, pedagogisk omsorg eller ett friliggande fritidshem känner till de krav som ställs på en enskild huvudman. På ansökningsblanketten hittar du en checklista. 

För att bli godkänd måste bestämmelserna i skollag, läroplan och kommunens riktlinjer för förskolor och pedagogisk omsorg följas.

Utbildningsförvaltningen beslutar om godkännande

Om utbildningsförvaltningen bedömer att du har de förutsättningar som krävs för att följa bestämmelserna som gäller för utbildningen, enligt 2 kap. 5 § skollagen respektive 25 kap. 10 § skollagen, får du beslut om godkännande som huvudman.

När kontakt behöver tas med Haninge kommun med anledning av förevarande riktlinjer kontaktas, om inte annat anges, tillsynsansvarig på utbildningsförvaltningen via e-post: ubftillsyn@haninge.se

Skicka ansökan till kommunen

Om du vill starta och driva fristående förskola, pedagogisk omsorg eller fristående fritidshem som inte hör till en skola så ska du skicka en ansökan till kommunens utbildningsförvaltning. För blanketter, se nedan.
Ansökan skickas med post till Haninge kommun, Utbildningsförvaltningen, 136 81 Haninge eller med e-post till utbildningsforvaltningen@haninge.se

Ansökan ska lämnas in i god tid och vara helt ifylld

Ansökan ska lämnas in i god tid innan verksamheten startar. Utbildningsförvaltningen strävar efter att handläggningstiden ska vara högst fyra månader efter att en komplett ansökan kommit in. Handläggningstiden kan variera beroende på när under året som ansökan lämnas in. Under sommarmånaderna juni, juli och augusti kan handläggningstiden vara längre.

Handläggning påbörjas när ansökan är komplett/fullständigt ifylld och avgiften för förskoleansökan betalats in. Obs! Gäller endast förskola.

Blanketter

Här hittar du blanketter för fristående (och allmän? ta bort) förskola.

pdf, öppnas i nytt fönster.

pdf, öppnas i nytt fönster.

pdf, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer och styrdokument (avsnitt regler komplett?)

Ta del av nationella och lokala styrdokument som rör er verksamhet.

  pdf, öppnas i nytt fönster.

pdf, öppnas i nytt fönster. (Frågar Kajsa 23/4)

Styrdokument förskola och skola Haninge kommun webbsida, öppnas i nytt fönster.

Allmänna regler pedagogisk omsorg på Skolverket länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bidrag

Mer information om vilket bidrag som din verksamhet kan få ges via funktionsbrevlådorna. Se nedan för respektive ersättning.

Barn- och eleversättningar 2024

För mer information om ersättning och tilläggbelopp kontakta ekonomi@haninge.se

Ersättningarna har följande indelningar:

 • Familjedaghem indelad i 1-3 år, 4-5 år och 6-9 år
 • Förskola indelad i förskola 1-3 år och förskola 4-5 år
 • Fritidshem 6-9 år
 • Förskoleklass
 • Grundskola år 1-6
 • Grundskola år 7-9
 • Tilläggsbelopp och övriga ersättningar

Särskilda eleversättningar

Ansökan om tilläggsbelopp för förskola

Ansökan om tilläggsbelopp för grundskola och gymnasium

Prislista för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 2024 

För mer information om ersättning och tilläggbelopp kontakta funktionsbrevlåda xxx@haninge.se

Ersättningarna inom Stockholms län har följande indelning:

 • Fristående gymnasieskolor
 • Gymnasieskola i egen regi 
 • Interkommunal ersättning (IKE) gymnasieskola 

Lokaler och livsmedel

Här hittar du information om lokaler och livsmedelshantering länk, till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund, SMOFH. 

Förändringar i verksamheten?

Om ni vill göra förändringar i er verksamhet som till exempel byta lokal, ändra antalet barn eller ansöka om byte av huvudman så använd blanketten nedan. Ändringar av verksamhet ska anmälas.

pdf, öppnas i nytt fönster.

pdf, öppnas i nytt fönster.

Få hjälp att starta företag

Det finns många olika aktörer som kan hjälpa dig som funderar på att starta ett företag. På haninge.se har vi samlat information om var du kan få tips och råd.

Få hjälp att starta företag webbsida haninge.se, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: 4 juni 2024