Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Vill du sluta röka eller snusa?

Din skola har valt att arbeta med tobaksfri skoltid. Det innebär olika för varje verksamhet men kan innebära att en endast får röka och snusa på lunchrasten, innan och efter arbetstid. Syftet med tobaksfri skoltid är att värna om personalens och elevernas hälsa. Det innebär också att vara ett gott förebild för elever som heller inte ska behöva exponeras för tobak under sin skoltid. Ingen ska ofrivilligt behöva utsättas för tobaksrök eller lockas till att avvända andra tobaksprodukter. Det är ett personligt beslut om medarbetare vill sluta att röka/snusa helt eller fortsätta bruka tobak på sin lediga tid. Nedan finns tips som kan stödja både den som vill sluta helt eller kunna hantera att vara tobaksfri under arbetstiden/skoldagen.

Glada ungdomar på en gräsmatta

Sluta röka-linjen
Sluta röka-linjen är en telefonlinje där specialutbildade tobaksavvänjare ger råd och stöd om rökstopp, men även om snus och avvänjning av nikotinläkemedel. Du kan ringa till linjen hur ofta som helst på vardagar mellan kl 09.00-20.00 måndag till torsdag och mellan kl 09.00-16.00 på fredagar. Det finns också en chatt på hemsidan som har öppet samma tider som linjen. Numret är 020-84 00 00.

Linjen kan användas är ett personligt stöd genom hela din rökslutperiod, oavsett om den varar en månad eller flera år. Det går att vara anonym om du så önskar. Det finns även en logg på Sluta-Röka-Linjens hemsida som du kan använda som dagbok. Du kan också läsa om hur det går för andra och skriva i ett forum för stöd och uppmuntran.

Mottagningar
På 1177 och hos Psykologer Mot Tobak kan du hitta några av de mottagningar som finns för tobaksavvänjning. Hör först med din egen vårdcentral.

Böcker
Psykologen och experten på tobaksavvänjning Barbro Holm Ivarsson har skrivit boken ”Sluta röka på 4 veckor”. Det är en bok som följer dagens råd och forskning till skillnad från många andra böcker som finns tillgängliga. 

Appar och poddar
Det finns många appar och poddar som riktar sig till dig som vill sluta röka eller snusa. Rökfri, Fimpaaa! och Rökrutan är några exempel.

Nikotinläkemedel
Tillgänglig forskning visar att chansen att lyckas med rökstoppet fördubblas om nikotinläkemedel används. Rekommenderad tid för nikotinläkemedel är tre månader. Ett vanligt arbetsgivarstöd är att erbjuda en månads förbrukning. Varje förvaltning avgör själv om den ska ge ekonomiskt stöd för dessa inköp. Nikotinhjälpmedel är en skattepliktig förmån.

Senast uppdaterad: 17 juni 2022