Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Vanliga frågor och svar

Här har vi samlat vanliga frågor som ofta kommer upp i arbetet med att främja rökfria miljöer och tobaksfri skoltid.

En glad flicka

Hur ska vi göra med de rökare som redan finns på skolan?

Se rökare som en resurs i arbetet. Var tydlig att ni är för en rökfri skola och inte mot rökarna. Om ni möter motstånd, framhåll det positiva samt att detta görs utifrån omtanke och hänsyn. Arbeta enhetligt, långsiktigt och systematiskt, det finns inga ”quick-fix”. Möt eventuellt motstånd i tid innan tobaksfrihet införs. Det är också mycket viktigt att tobaksanvändare erbjuds stöd att sluta, både elever och personal.

Rökande eller snusande personal?

Personal som använder tobak har ofta en annan förståelse och kunskap kring tobaksbruk som kan hjälpa i arbetet med tobaksfri skoltid. Personal är också vuxna förebilder. Personal som röker/snusar med/inom synhåll för elever kan öka risken för att eleverna själva använder tobak. Som ovan beskrivet är det också viktigt med tobaksavvänjningsstöd till personal.

Rökfri eller tobaksfri skola?

Av erfarenhet har det visat sig vara enklast att starta med en rökfri skola som ett första delmål och därefter en tobaksfri skola som ett långsiktigt mål. E-cigaretter ska inkluderas i programmet och inte tillåtas.

Rökfri/tobaksfri skoltid eller skolgård?

Vi rekommenderar skoltid då man slipper onödiga diskussioner med elever som står strax utanför skolans område samt inkluderar ex utflykter i programmet. Skolgården är lagstadgat rökfri – oavsett person eller tidpunkt. Det är därför också väldigt olämpligt med askkoppar och dylikt inom skolans område.

Vad innebär vision?

En vision innebär att sträva mot ett mål som inte behöver vara tidsbundet. En vision kan sedan brytas ner i mer konkreta mål och delmål.

När är det lämpligast att införa tobaksfri skoltid?

Ett vanligt misstag är att gå för fort fram och inte låta förankringen få ta sin tid. Bäst resultat fås vid en väl genomförd förankring. Erfarenheten talar för att två terminer ofta är en rimlig period för att ta fram och förankra handlingsplan m.m. Terminsstarter brukar vara en lämplig startpunkt.

Måste vi vara ”rök-poliser”?

Det bör vara tydligt för personal hur de ska hantera elever som bryter mot tobaksfriheten. Ett exempel är att alla lärare/personal säger till elever de ser röka under skoltid medan klassföreståndare/mentorer är de som kan ta en längre diskussion. Det viktigaste är enhetlighet, om personal inte reagerar mot rökande elever så märker eleverna detta fort, vilket riskerar skapa en upplevd acceptans för rökning.

Vad gör vi om någon bryter mot reglerna?

Vidmakthåll rutinerna. Relationen till eleven är viktig och det viktigaste är inte konsekvenserna utan att personalen reagerar/agerar enhetligt. Nära samarbete med vårdnadshavare är en viktig insats oavsett elevens ålder.

Kan vi ha en rökruta?

Nej, det är enligt tobakslagen otillåtet att upplåta en rökruta eller liknande även utanför skolområdet.

Hur gör vi med tobaksavvänjning/nikotinläkemedel?

Elevhälsopersonal bör ha gått den grundkurs i tobaksavvänjning som erbjuds av tobakspreventiva enheten, USÖ. Detta för att ge dem verktyg och metoder i att ge råd och stöd kring rök/snusstopp. Nikotinläkemedel kan användas som komplement till stödet, helst i samråd med skolläkare och/eller föräldrar ifall eleven är under 18 år. Ungdomsmottagningen på nätet har tagit fram en app riktad mot ungdomar – Fimpaaa! – som finns tillgänglig på IOS och android.

Fungerar det verkligen med tobaksfri skoltid?

Ja, under vissa förutsättningar. Enligt en rapport från Folkhälsoinstitutet (nuvarande folkhälsomyndigheten) är fyra punkter essentiella för en effektfull policy: Ett bra klimat på skolan, en tydlig policy, enhetliga rutiner, samt undervisning om hälsa och levnadsvanor inriktat på fakta, attityder och känslor. Därtill viktigt att detta är ett långsiktigt arbete som behöver ta tid.

Jag är pedagog och vill ta upp tobak på min lektion/ i min verksamhet var kan jag få bra tips?

Oavsett vilket ämne du ska undervisa i finns det bra vinklar att arbeta utifrån då tobaksfrågan är så pass stor och berör allt från samhället till den egna kroppen.

Här har vi samlat undervisningsmaterial som du kan ta del av.

Senast uppdaterad: 9 september 2020