Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Tips och råd från andra skolor

Flicka med en fotboll

Framgångsfaktorer för en rökfri/tobaksfri skola 

 • Förankringsarbete först i ledningsgrupp, personalgrupp och sen elevgrupp är avgörande för hur bra genomförandet lyckas.
 • Tydligt mandat från ledningen.
 • Tydlig struktur gällande uppdelning av ansvar och insatser.
 • Stöd till personal gällande bemötande av elever. 
 • Viktiga ord som återkommer: Tobakslag, förberedelse för arbetslivet, solidaritet, vuxna som bryr sig.
 • Delaktigheten hos eleverna, ta del av deras tankar och funderingar.
 • Information till elever och föräldrar innan och efter skolstart.
 • Arbeta aktivt med närliggande arbetsplatser och näringsidkare i anslutning till skolan.
 • Städa bort fimpar på skolgården.
 • Förmedla beröm och eventuellt belöning till eleverna.
 • Erbjud tobaksavvänjning till elever och personal.

Exempel på bra och positiva argument för en rökfri skola

 • Rökning smittar, det är osolidariskt att röka, inte rebelliskt.
 • Vi behöver er rökares hjälp för att inte fler ska börja röka.
 • Vi vill förbereda er för arbetslivet, många arbetsgivare har rökfri arbetstid.
 • Tobakslagen förbjuder rökning i barn och ungdomsmiljöer, det kommer att bli ännu hårdare regler som ställer större krav på skolor att arbeta med frågan – vi vill vara förberedda på det.
 • Förklara skillnader mellan rökfri skolgård, rökfri skoltid, tobaksfri skoltid.
 • Det blir färre och färre ungdomar som röker. (Slå hål på majoritetsmissförstånd att ”alla röker”).
 • Du vet väl att du kan få hjälp att sluta?
 • Genom en rökfri miljö gör vi det enklare för de som vill sluta att faktiskt sluta – och hålla sig tobaksfria.
 • Tänk på att du som elev är en förebild för de yngre på skolan – de tar ju efter dig.
 • Röken kan vara väldigt obehaglig och till och med skadlig för andra – speciellt för de med astma- och doftkänslighet.

Några positiva resultat och effekter av arbetet

 • Införandet gick över förväntan bra och var lättare än man kunnat föreställa sig.
 • Positiva reaktioner från elever, personal och föräldrar.
 • Färre antal elever som börjat röka.
 • Fler elever som slutat eller försöker sluta.
 • Färre avbrott på lektionerna.
 • Bättre arbetsmiljö för elever och personal.
 • Skolan enades kring något viktigt.
 • Mindre skräp på skolgården (fimpar och dylikt).

Senast uppdaterad: 28 december 2017