Ekonomi och försörjning

Fakturor Foto: Mostphotos

Om du har ekonomiska problem, och din inkomst inte räcker till för dina nödvändiga utgifter, kan du söka ekonomiskt bistånd i form av försörjningsstöd. Varje ansökan granskas individuellt och vid bedömningen tas hänsyn till just din situation. Det ekonomiska biståndet ska vara en tillfällig hjälp och du måste aktivt göra vad du kan för att så snart som möjligt klara av din ekonomi på egen hand.

Just nu har vi längre väntetider än normalt för nybesök. Det innebär att du kan få vänta några veckor innan du får kallelse till ett nybesök. Vi arbetar för att handlägga din ansökan så snabbt som möjligt.

Ekonomiskt bistånd sista alternativet

Ekonomiskt bistånd är det yttersta skyddsnätet för de människor som inte klarar sin försörjning på annat sätt. Det är ett sista alternativ då alla andra möjligheter till egen försörjning är uttömda.

Ansökan prövas individuellt

Stödet regleras i socialtjänstlagen. Ansökan prövas individuellt utifrån den sökandes situation. Den som får ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet, ska vara anmäld på arbetsförmedlingen och söka arbete aktivt.

Budget- och skuldrådgivning

Om du inte vet hur du ska klara av din ekonomi kan du få hjälp av kommunens budget- och skuldrådgivare. Du kan få rådgivning över telefon eller få komma på ett besök. Tillsammans går vi igenom din privatekonomi, inkomster, utgifter och skulder. Rådgivningen är kostnadsfri och rådgivarna har tystnadsplikt.

Budget- och skuldrådgivning

Kontakt för den här sidan: socialochaldreforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 23 juni 2020