Ekonomi och försörjning

Ekonomiskt bistånd är ett tillfälligt stöd som du kan få om du har svårt att klara din egen eller din familjs försörjning. Målet är att du ska kunna försörja dig själv så snart som möjligt.

Viktig information 

Just nu har vi längre väntetider än normalt för nybesök. Det innebär att du kan få vänta några veckor innan du får kallelse till ett nybesök. Vi arbetar för att handlägga din ansökan så snabbt som möjligt.

9 april Skärtorsdag stänger social- och äldreförvaltningen och receptionen kl. 17.00. 

Så söker du ekonomiskt bistånd

Om du vill ansöka om ekonomiskt bistånd kan du ringa enheten för ekonomiskt bistånd, via kommunens växel 08-606 70 00.

Du får beskriva din situation för en socialsekreterare och berätta varför du behöver hjälp. Om du vill fullfölja din ansökan får du en ansökningsblankett och en informationsbroschyr hemskickad.

Du behöver sedan lämna in ansökan och handlingar kring din ekonomi. Sedan blir du erbjuden en besökstid med en socialsekreterare.

Dessa handlingar behöver du lämna in:

Ansökningsblankett

Utredning inför stöd till egen försörjning

Övriga handlingar

Du kan lämna in handlingarna på följande sätt:

 • Lämna i kommunens brevlådor som finns runt om i kommunen
  Här kan du se vart brevlådorna finns
 • Skicka via post. Postadress:
  Haninge kommun, socialförvaltningen
  Nybesök försörjningsstöd (eller din socialsekreterares namn)
  136 81 Haninge
 • Lämna ansökan i socialtjänstens reception på plan 1 i kommunhuset.

Ansökningstider

Du måste lämna in din ansökan månaden innan stödet betalas ut. Följande tider gäller 2020:

Januari (inför februari):
Fredag 17 januari – onsdag 22 januari

Februari (inför mars):
Måndag 17 februari – torsdag 20 februari

Mars (inför april):
Onsdag 18 mars – måndag 23 mars

April (inför maj):
Fredag 17 april – onsdag 22 april

Maj (inför juni):
Fredag 15 maj – onsdag 20 maj

Juni (inför juli)
Torsdag 18 juni – tisdag 23 juni

Ekonomiskt bistånd sista alternativet

Ekonomiskt bistånd är det yttersta skyddsnätet för de människor som inte klarar sin försörjning på annat sätt. Det är ett sista alternativ då alla andra möjligheter till egen försörjning är uttömda.

Ansökan prövas individuellt

Stödet regleras i socialtjänstlagen. Ansökan prövas individuellt utifrån den sökandes situation. Den som får ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet, ska vara anmäld på arbetsförmedlingen och söka arbete aktivt.

Provberäkna

Gör en beräkning av din ekonomi på socialstyrelsens webbplats

Budget- och skuldrådgivning

Oavsett vilken inkomst du har kan det vara svårt att få pengarna att räcka till. Hyra, mat, kläder, hygienartiklar och nöjen kostar. Många människor i dagens Sverige sitter med trasslig ekonomi men det behöver inte vara kört bara för att du har skulder och betalningsanmärkningar.

Budget- och skuldrådgivning

Kontakt för den här sidan: socialforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 9 april 2020