Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Tillfällig besöksavrådan på Terrassens vård- och omsorgsboende

Den 15 mars öppnade Haninge kommuns nya vård- och omsorgsboende, Terrassen. Boendet har börjat inflyttning av nya boende och de har inte hunnit få vaccination mot covid-19. Boende på vård- och omsorgsboenden tillhör en riskgrupp för Covid-19 och besök bör därför ske restriktivt.

Omsorgsboende Omsorgsboende Foto: Mostphotos

Haninge kommuns nya vård- och omsorgsboende Terrassen öppnade idag. De som påbörjat sin inflyttning har ännu inte hunnit få vaccination mot covid-19. Boende på Terrassen och andra vård- och omsorgsboenden tillhör en riskgrupp för covid-19 och därför bör besök ske restriktivt.

Personer som jobbar eller måste komma till boendet följer riktlinjerna för användning av skyddsutrustning.

Med bakgrund av detta har beslut tagits om tillfällig avrådan av besök på Terrassens vård- och omsorgsboendet. Beslutet gäller till den 24 mars då äldrenämnden har nytt möte. 

Andra regler för andra boenden

På övriga vård- och omsorgsboenden råder det i nuläget ingen avrådan av besök men det finns rutiner för hur besöken ska göras säkra. Boendena har kommunicerat ut detta till närstående.

Kortidsboendena som finns på Hagagården och Johanneslund har däremot också fortsatt tillfällig avrådan från besök. Detta gäller till och med den 31 mars 2021.

Anledningen till besöksavrådan är att boende på korttidsplatserna inte är vaccinerade mot Covid-19. Boende på korttidsboende tillhör också riskgrupperna för Covid-19 och besök bör därför ske restriktivt.. När vårdcentralerna är i fas med vaccinationerna kommer beslutet att tas bort gällande besöksavrådan.

Läs mer om vård- och omsorgsboende hos Haninge kommun här

Läs mer om vård- och omsorgsboendet Terrassen här

Senast uppdaterad: 15 mars 2021