Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Nu vidtar vi ytterligare åtgärder för att bromsa smittspridningen

Haninge kommun har de senaste dagarna vidtagit fler åtgärder utifrån regeringens skärpning av nationella restriktioner. Här uppdaterar vi löpande de åtgärder som Haninge kommun genomför tillsammans med landets myndigheter och samverkande kommuner i Stockholms län för att kraftfullt minska smittspridningen.

Kollage. Foto: Haninge kommun

Smittskydd Stockholm har den 22 december gått ut med ett förtydligande om varför organiserad utomhusträning, även för barn och ungdomar, bör undvikas.

Organiserad utomhusträning bör just nu undvikas

Fyndet och Snickeri och bygg
Verksamheterna Fyndet och Snickeri och bygg som båda är arbetsträningsplatser för personer som är arbetssökande har stängts ner tillfälligt från den 22 december till och med 24 januari.

Öppna förskolan stänger tillfälligt
Grund- och förskolenämnden har beslutat att från och med den 21 december 2020 till och med den 24 januari 2021 tillfälligt stänga den öppna förskoleverksamheten i Haninge kommun.

Mötesplats 25 är öppet på annat sätt
Mötesplats 25, som är en öppen träffpunkt för vuxna personer stänger ner ordinarie verksamhet till och med 24 januari. Du kan besöka oss utomhus (uteplatsen) på vardagar mellan kl 13-15. Ring oss på 08-606 72 11 för mer information. Detta är enligt beslut som fattades av ordförande i socialnämnden den 20 december.

Åtgärder inom kultur- och idrott
Idrotts- och fritidsnämnden samt kultur- och demokratinämnden har fattat följande beslut:

 • Alla bibliotek är stängda fram till den 24 januari.
 • I kulturhuset i Handen inrättas en så kallad servicenod för akuta ärende, de som behöver använda dator eller skrivare. Läs mer om servicenodens öppettider.
 • Simhallen är stängd för allmänhet och föreningar fram till den 24 januari.
 • Alla inomhusanläggningar är stängda fram till den 24 januari.
 • Utomhusanläggningar hålls öppna och belysta för spontanidrott i mindre grupper, dock ej organiserad lagträning (omklädningsrum hålls stängda).
 • Alla fritidsgårdar hålls stängda fram till den 24 januari, med vissa undantag:
  • Vi fortsätter att erbjuda skolbarnomsorg på fritidsgårdarna för barn 10 – 13 år på eftermiddagar, enligt ordinarie öppettider.
  • Vi erbjuder begränsad och coronaanpassad gruppverksamhet vid fritidsgårdarna i Brandbergen och Jordbro. Det är av yttersta vikt att erbjuda tillgång till trygga vuxna i vissa områden. Därför kommer det att på dessa fritidsgårdar finnas viss begränsad verksamhet i små grupper om max 8 personer.
 • Barn och ungdomar erbjuds viss verksamhet i digitala forum och fältassistenterna fortsätter arbeta uppsökande utomhus.

Sedan tidigare har idrotts- och fritidsnämnden samt kultur- och demokratinämnden fattat följande beslut:

 • Bokningsmöjligheter har tills vidare tagits bort för lokaler i Kulturhuset i Handen och parkleken i Jordbro fram till den 24 januari.
 • Bastun och raststugan vid Rudan är stängd tills vidare.
 • Allmänhetens skridskoåkning, guidade visningar på Årsta slott och kulturarrangemang är inställda tills vidare.

Den betydande smittspridningen i Stockholms län utan tecken på avmattning och den tunga belastningen på regionens sjukvård gör att aktörer i Samverkan Stockholmsregionen, där Haninge kommun ingår, anser att det är av stor vikt med ett kraftfullt och samlat agerande för att möta denna utmanande situation. För en hårt arbetande vårdpersonal kommer uthållighet att vara av vikt. Aktörerna kommer under en begränsad tidsperiod vidta ytterligare åtgärder i syfte att bromsa smittan. Detta innebär att i möjligaste mån stänga all verksamhet där aktörerna har verksamhet som inte är helt nödvändig att bedriva. I den mån det är möjligt kan verksamhet bedrivas digitalt och i viss mån utomhus.

Ett samlat agerande från regionen bedöms som extra betydelsefullt i syfte att motverka förekomsten av folksamlingar, trängsel samt resande i regionen. Liv och hälsa prioriteras i detta läge mycket högt, andra perspektiv beaktas men vävs i möjligaste mån in just liv och hälso-perspektivet.

På sidan Så anpassar vi våra verksamheter finns det aktuell information hur vi anpassat våra verksamheter för att minska smittspridningen.

Senast uppdaterad: 22 december 2020