Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Förlängd ansökningstid - Sök medel ur klimatmiljonen 2020

Nu kan Haninge kommuns förvaltningar och bolag ansöka om medel från klimatmiljonen 2020. Medel kan sökas för utredningar och åtgärder som bidrar till att minska energianvändningen och utsläppen av klimatgaser eller som bidrar till ökad produktion av förnybar energi. Exempelvis installation av solcell, ruttoptimering, utbildningsinsatser och framtagande av kunskapsunderlag.

Kommunfullmäktige har sedan Mål och budget 2012 årligen reserverat en miljon kronor att fördela till kommunens förvaltningar och bolag för genomförande av åtgärder som bidrar till att kommunens klimatmål uppnås. Angelägenheten att vidta åtgärder för att begränsa klimatförändringarna har sedan dessa bara ökat. Ta därför tillfället i akt att söka medel för att genomföra åtgärder eller utredningsarbete som det annars inte finns utrymme för inom avdelningens budget.

Ansök senast 11 oktober 

Mot bakgrund av att få ansökningar har kommit in så förlängs ansökningstiden från den 27 september till den 11 oktober. Ansökningshandlingarna skickas till:
klimatmiljonen@haninge.se

Observera
En ansökan kan göras även om man inte har lämnat in en intresseanmälan.

 

Få inspiration

Läs gärna kommunens klimat- och miljöpolitiska program och klimat- och energistrategi med till hörande åtgärdsplan för att få inspiration till vad er verksamhet skulle kunna bidra med.

Det går också bra att kontakta kommunens klimat- och miljöstrateg för att bolla idéer och diskutera er ansökan.

Senast uppdaterad: 23 juli 2020