Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Framgångsnycklar för en lyckad implementering!

Haninge kommun ska bli barnrättskommun. Den 14 december träffades Haninge kommuns barnrättsgrupp för femte gången. Gruppen består av representanter från 9 förvaltningar som gemensamt ska vara med och intensifiera arbetet med implementeringen av barnkonventionen.

Det här tillfället ägnades åt att stämma av var vi befinner oss i processen och hur vet vi är vi är framme vid målet, hur ser vår vision ut?

Efter en hel del kreativt processande blev det en samstämmighet i gruppen att detta är svåra frågor men vi kom fram till några gemensamma punkter.

För att en lyckad implementering ska ske så behöver högsta ledningen vara tydligt involverad, barn och ungas ska komma till tals, både organisation och medarbetare behöver ha en tydlig kompass, vi behöver vara innovativa, öppna och lyssnande och göra rätt från början. Det här är processer som är lätta att beskriva men ibland svåra att göra för att det är så många som är inblandade.

Och vad är egentligen motsatsen till att vara innovativ?

Arbetet med att intensifiera implementering av barnkonventionen fortsätter med oförminskad styrka nästa år då turen kommit till nämnder och förvaltningar, föreningar, organisationer föräldrar och förstås barn och unga själva.

Hjälp oss bli bättre!

Har du något kreativt förslag på hur vi arbetar ännu bättre med barnkonventionen i Haninge kommun så tveka inte att höra av dig till oss!

Projektledare Sören Berglund soren.berglund@handinge.se eller processledare Cattis Olsén cattis@marinda.se
Arbetet går vidare och fler reportage kommer.

Läs tidigare artiklar

2017-12-01: Haninge kommun ska bli barnrättskommun

2017-11-07: Haninge ska bli bäst på barns rättigheter

Senast uppdaterad: 23 juli 2020