Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Haninge ska bli bäst på barns rättigheter!

Haninge kommun är en av fem utvalda kommuner i Sverige som medverkar i UNICEFs pilotprojekt Barnrättskommun. Arbetet tar avstamp i FN:s barnkonvention som planeras bli svensk lag 2020 vilket kommer ställa nya krav på landets kommuner.

I Haninge kommuns Mål och budget 2017–2018 ges kommunstyrelsen i uppdrag att påbörja intensifieringen av implementeringen av barnkonventionen i alla kommunens verksamheter. Arbetet leds av Sören Berglund demokratiombudsman, Cattis Olsén extern processledare och Katharina Eisen projekledare för barnrättskommun vid UNICEF SVERIGE.

– Med arbetsmodellen för barnrättskommun är tanken att Sveriges kommuner ska utveckla sitt sätt att arbeta med barnkonventionen så att den genomsyrar hela organisationen, vilket innebär att alla personer som arbetar i en kommun ska känna till barnets rättigheter och ta hänsyn till detta i sitt arbete, säger Katharina Eisen.

Haninge har bildat en barnrättsgrupp med representanter från kommunens förvaltningar och bolag. Dessa personer ska bli utbildade ambassadörer för barnkonventionen inom sina egna förvaltningar och bolag. Barnrättsgruppen har hittills träffats 3 gånger och haft fokus på utbildning inom barnkonventionen, processledning, och att få på sig "barnrättsglasögon".

Lotta Gusterman chef för Utveckling och stöd på kultur- och fritidsförvaltningen berättar så här om arbetet:

– Arbetet med att bli barnrättsskommun är ett värdeskapande arbete där kultur och fritidsfrågor omfattas på samma sätt som andra lagförda verksamheter. Vi arbetar alltid med barns rätt till lek, vila, utveckling och att bli lyssnade på, och nu blir det en självklarhet att samverka med andra förvaltningar om just fritiden. Tillsammans bidrar vi till att Haninge kommun blir en barnrättskommun!

Har du frågor om Haninge kommuns arbete med barnkonventionen?

Vi kommer fortlöpande genom reportage berätta om barnrättsgruppens arbete. Har du frågor om Haninge kommuns arbete med barnkonventionen så är du välkommen att kontakta Sören Berglund eller processledare Cattis Olsén.

I barnrättsgruppen ingår: Marie Nyström, Marie-Louise Ekeroth, Maria Ekeroth, Jens Eriksson, Anders Gillberg, Tawfik Malas, Birgitta Strömbäck, Lina Axelsson Kihlbom, Annica Setterqvist, Åsa Hermundstad, Lotta Gusterman, Per Carlsson, Henrik Lindh

Projektledare Sören Berglund soren.berglund@handinge.se eller processledare Cattis Olsén cattis@marinda.se
Arbetet går vidare och fler reportage kommer.

Läs relaterade artiklar

2017-12-21: Framgångsnycklar för en lyckad implementering!

2017-12-01: Haninge kommun ska bli barnrättskommun

Senast uppdaterad: 23 juli 2020