Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Haninge kommun ska bli barnrättskommun!

Den 23 november träffades Haninge kommuns barnrättsgrupp för fjärde gången. Gruppen består av representanter från förvaltningar och bolag som gemensamt ska vara med och intensifiera arbetet med implementeringen av barnkonventionen.

Till den här träffen var Meeri Wasberg, kommunstyrelsens ordförande, Maria Fägersten, ordförande i grund- och förskolenämnden och Christina Heilborn från UNICEF Sverige inbjudna. Dagen inleddes med att Meeri Wasberg berättade om sina tankar och visioner kring detta arbete. Hon talade om att ha ett helhetsgrepp kring arbetet, att det inte bara handlar om förskola och skola och att det är mer än att ha en blankett för barncheckslistor. Meeri betonade också vikten av att gå från ord till handling och menar att det redan görs en hel del bra arbete i Haninge idag för att tänka helhet. Exempel på det är att utöka tiden i barnomsorgen så det passar förälder som arbetar på obekväm arbetstid, mobil förskola, avgiftsfri skola, och projektet Nyfiken park, där barn fått vara med och påverka hur parken ska utformas.

Christina Heilborn, programchef och chefsjurist på UNICEF Sverige tog vid och berättade om UNICEFS arbete med pilotprojektet Barnrättskommuner där Haninge kommun är en av kommunerna. En önskad effekt är att barnkonventionen ska levandegöras i alla delar av en kommun, så även idrottsrörelsen och näringslivet. Christina lyfter fram tre viktiga punkter från den 7-stegsmodell som används i projektet.

  • Att alla ska ha kunskap om barnkonventionen och att det är en del av det ordinarie arbetet.
  •  Att göra barn delaktiga och kunna vara med och påverka b.la politiker.
  • Att det görs en återkoppling till barnen att de fått vara med och påverka och vad resultatet blev.

Christina avslutar med att poängtera att barnkonventionen finns till för att stärka barns rättigheter och att se barn som kompetenta människor.

Maria Fägersten har ett särskilt ansvar utifrån sitt uppdrag i kommunstyrelsen att bevaka kommunens arbete med barnkonventionen. Hon berättade om sitt djupa engagemang i frågan och vikten av att alla medborgare behöver få vara med och påverka i frågor som rör dem, inte minst när det gäller barn och barnkonventionen.

Nästa träff för barnrättsgruppen är den 14 december.

Har du frågor om barnkonventionen eller vill vara med och påverka så hör av dig till:

Projektledare Sören Berglund soren.berglund@handinge.se eller processledare Cattis Olsén cattis@marinda.se
Arbetet går vidare och fler reportage kommer.

Läs relaterade artiklar

2017-12-21: Framgångsnycklar för en lyckad implementering!

2017-11-07: Haninge ska bli bäst på barns rättigheter

Senast uppdaterad: 23 juli 2020