För finsktalande

I Haninge finns många medborgare
som kommer från Finland.
De som talar finska
har ett särskilt skydd
i vår kommun.

Den som talar finska
kan lämna meddelanden
till den finska röstbrevlådan.

Ring 08-606 80 07 så
kontaktar en finsktalande dig
om du behöver hjälp med något.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 15 februari 2016