Hjälp vid röstning

Du kan få hjälp att rösta i vallokalen om du behöver det. Du kan också utse ett bud som röstar i ditt ställe, om du inte kan ta dig till vallokalen alls. På vissa vård- och omsorgsboenden kan du också rösta.

Läs mer om hjälp vid röstning på Valmyndighetens hemsida

Rösta på vård- och omsorgsboenden

I Haninge kommun finns några särskilda förtidsröstningslokaler på några vård- och omsorgsboenden och Handens sjukhus. Dessa röstmottagningar är främst avsedda för boende och patienter eller de som arbetar där.

Här kan du se när du kan rösta på vård- och omsorgsboenden.

Rösta med bud

Du som inte kan ta dig till en val- eller förtidsröstningslokal för att du är gammal, sjuk, har funktionsnedsättning, intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt kan få rösta med bud.

Läs mer om att rösta med bud

Ambulerande röstmottagare

Om du inte känner någon som kan vara bud åt dig, har du möjlighet att rösta med ambulerande röstmottagare. Ambulerande röstmottagning betyder att röstmottagare kommer till ditt hem eller annan plats där du befinner dig för att ta emot din röst. Du gör i ordning din röst på samma sätt som en förtidsröst i en förtidsröstningslokal. Kontakta valkansliet om du behöver rösta med ambulerande röstmottagare.

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 7 mars 2019