Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Medborgardialog

Vid medborgadialoger ska de som bor och verkar i området kunna påverka eller bli delaktiga i kommunens och polisens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

Foto: Olof Holdar

Varje år genomför kommunen i nära samarbete med polisen sammanlagt fyra medborgardialoger. Syftet är att invånarna ska ges möjlighet till dialog, inflytande och delaktighet i trygghetsfrågor.

Medborgardialogen genomförs i samarbete med kommunens enhet trygghet och säkerhet, förebyggarteamet, fältassistenter, aktuella bostadsbolag, fältassistenter samt föreningen Grannstöd Haninge.

Under 2022 hade vi över 400 samtal med fokus på människors upplevda trygghet i sina bostadsområden. Medelvärdet av den upplevda tryggheten var 7,7 på en tiogradig skala (0 = stor otrygghet, 10 = stor trygghet).

Främst efterfrågades ökad närvaro av polis som man också vill se arbetar mer mot den öppna drogförsäljningen, mer uppsökande mot ungdomar/ungdomssamlingar, mer insatser mot buskörning i trafiken (A-traktorer, elsparkcyklar, mopeder) och mot skadegörelse (klotter, sönderslagna busskurer, bil-/containerbränder mm).

Invånarna efterfrågade också förbättrad belysning, ökad närvaro av väktare, fler aktiviteter för barn och unga samt fler synliga vuxna i det offentliga rummet.

Svaren och förslagen från dessa dialoger tjänar som del av det underlag som ligger till grund för kommunens och polisens gemensamma förebyggande arbete med trygghetsfrågorna. 

Senast uppdaterad: 6 juli 2023