Medborgarservice i Haninge kommun

I kommunhuset får du personlig service som rör kommunens tjänster, information och rådgivning. Du kan också få hjälp med kopiering, scanning och att faxa.

Några exempel på vad du kan få information om i kommunhuset är allmän samhällsinformation och energirådgivning, Du kan hämta broschyrer, styrelse- och nämndprotokoll och se utställningar. Bredvid receptionen finns även kommunens bygglovcenter, som kan hjälpa dig med bygglovsfrågor med mera.

Söker du blanketter?

Här hittar du våra blanketter att ladda ned

Juridisk rådgivning

Vill du ha tips om hur du kan gå vidare med dina juridiska problem? Hos advokatjouren och juristjouren får du gratis rådgivning i cirka 15 minuter.

Samtalet är endast en rådgivning och du får vara anonym om du vill. Du får hjälp med en första genomgång av ditt problem och råd om hur du ska göra om du behöver mer hjälp. Advokaten/juristen kan inte på denna korta tid upprätta handlingar eller vidta några andra direkta åtgärder.

Läs mer om Advokatjouren på Advokatsamfundets webbplats


Advokatjouren i biblioteket, Handen

Advokatjouren är inställd under våren 2020 för att minska smittspridningen av coronaviruset. 

Notarius Publicus

En Notarius publicus hjälper dig med juridiska ärenden. Vanligast är att bestyrka namnunderskrifter, översättningar, översättare, adoptioner, bolagshandlingar, kopior, köpehandlingar med mera.

Notarius Publicus i Haninge kommun

Jur. kand Joakim Askegård
Confide Legal Services AB
Swedbank Juristbyrå
08-448 63 00
Besökstid efter överenskommelse, i kommunhuset.

Notarius Publicus förordnas av Länsstyrelsen enligt Förordning (1982:327) om notarius publicus. Notarius publicus är latin och betyder offentlig sekreterare.

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 25 juni 2020