Haninges skolenkät - ett viktigt verktyg för förbättringar

I enkäten får elever och deras vårdnadshavare chans att tycka till om hur skolan fungerar. Resultatet av enkäten är ett av verktyg som förskolan, pedagogisk omsorg och skolorna använder som analysunderlag i sitt förbättringsarbete. Undersökningen ger oss en uppfattning om vilka frågor vi behöver arbeta vidare med.

Information om Haninge kommuns skolenkät 2022

2022 var målgruppen för skolenkäten

  • Förskolan: vårdnadshavare till barn i åldern 1-5
  • Pedagogisk omsorg: vårdnadshavare till barn i åldern 1-5
  • Grundskolan: elever i årskurserna 4 och 8 
  • Grundsärskolan: elever i årskurserna 4 och 8

Så här gick den till

Haninge skolenkät 2022 genomfördes mellan vecka 12 och 14 av de skolor som deltog och svaren lämnades digitalt. Resultatet publicerades i juni 2022 på Haninge kommuns jämförelseguide.

Metod

Enkäten skickas ut från de deltagande skolorna. Enkäten innehåller påståenden som vårdnadshavare respektive elever får ta ställning till. En skala i fyra steg används: Stämmer helt och hållet, Stämmer ganska bra, Stämmer ganska dåligt och Stämmer inte alls. Det finns även möjlighet att svara Vet ej.

Haninge kommuns jämförelseguide

Delar av skolenkäten kommer att visas i Jämförelseguiden.

Besök Jämförelseguiden här

Kontakt

Helene Nordmark
Administrativ samordnare
08-606 79 92 
helene.a.nordmark@haninge.se

Senast uppdaterad: 1 mars 2023