Skolval till förskoleklass och årskurs 7 inför läsåret 2021/2022

Om du är vårdnadshavare till ett barn som är folkbokfört i Haninge kommun ska du göra ett aktivt skolval till förskoleklass och årskurs 7.

Illustration för skolvalet

Skolvalet är öppet på vår webbplats mellan den 1 och 21 februari 2021. Brev skickas ut till berörda vårdnadshavare strax innan valperioden startar.

Gäller valet en friskola eller kommunal skola i annan kommun, anmäls intresse direkt till den skolan eftersom de har eget kösystem.

Skolval till årskurs 7

Om ditt barn redan går i en av Haninges kommunala skolor med högstadium, behöver du inte göra ett aktivt skolval för att visa att ni vill gå kvar på skolan. Ditt barn flyttas då automatiskt upp till årskurs 7 på sin nuvarande skola i Haninge.

Om du däremot önskar byta till någon annan skola, ska du meddela oss på skolval@haninge.se senaste den 15 februari, så öppnar vi skolvalet för dig.

Går ditt barn på en friskola eller i en kommunal skola utanför kommunen?

Om ditt barn är folkbokfört i Haninge och går på en fristående skola som har årkurs 7-9, förutsätter vi att ditt barn fortsätter på den skola ni valt även i årkurs 7. Om du vill att ditt barn ska delta i skolvalet i Haninge kommun behöver du meddela oss via mail nedan för att bli inbjuden. Om ditt barn går på en F-6-skola kommer ni att bli inbjudna till skolvalet.

Om ditt barn är folkbokfört i Haninge och går i årkurs 6 på en kommunal skola utanför kommunen kommer ditt barn bli inbjuden till skolvalet.
Skolval@haninge.se

Jämför skolorna

I Jämförelseguiden kan du enkelt söka och jämföra olika verksamheter och andra tjänster i Haninge. Både kommunala och privata verksamheter finns med i Jämförelseguiden.

Till Jämförelseguiden

Så här går det till att göra ett skolval

Du loggar in i skolvalet på haninge.se/skolval under perioden 1-21 februari 2021. För att logga in i e-tjänsten behöver du ett BankID. 

När du loggar in i skolvalet ser du vilken skola som ditt barn har sin grundplacering i. Du kan välja att acceptera grundplaceringen eller välja en annan kommunal skola i Haninge. Om du väljer en friskola eller en kommunal skola utanför Haninge så gör du valet direkt till den aktuella skolan, men behöver även ange detta i Haninge kommuns e-tjänst för skolval.

Ni kommer att få besked om ert barns placering under april månad.

Regler för skolval 

Kontakt för den här sidan: utbildningsforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 18 januari 2021