Skolval till förskoleklass och årskurs 7 inför läsåret 2022/2023

Nu är skolvalsperioden stängd och arbetet med placeringar har påbörjats på varje skola. Besked om placering kommer att skickas ut till dig/er som vårdnadshavare under april månad.

Bild med text Skolval 2022/2023 Skolval 2022/2023 Foto: Haninge kommun

Så här gör du skolvalet

Inför varje skolvalsperiod hittar du en länk på denna sidan. Skolvalet för 2022-2023 var öppet mellan den 1 till och med den 21 februari 2022 och har nu stängt. Svar om placering skickas ut till dig/er som vårdnadshavare under april 2022. 

Information på andra språk

Längst ner på sidan hittar du information på english (engelska), العربية (arabiska), suomi (finska), polskie (polska), pусский (ryska), soomaali (somaliska), español (spanska) och türk (turkiska). 

Är du ny i Sverige? 

Barnet behöver inte ha ett fullständigt personnummer för att få börja skolan i Haninge kommun. Tolk är med på möten. Här kan du läsa mer.  
Ring 08-606 81 78 eller skicka ett mail till nyanland@haninge.se. 

Skolval till årskurs 7

Om ditt barn redan går i en av Haninges kommunala skolor med högstadium, behöver du inte göra ett aktivt skolval för att visa att ni vill gå kvar på skolan. Ditt barn flyttas då automatiskt upp till årskurs 7 på sin nuvarande skola i Haninge.

Om du däremot önskar byta till någon annan skola, ska du meddela oss på skolval@haninge.se senast den 15 februari, så öppnar vi skolvalet för dig.

Går ditt barn på en friskola eller i en kommunal skola utanför kommunen?

Om ditt barn är folkbokfört i Haninge och går på en fristående skola som har årkurs 7-9, förutsätter vi att ditt barn fortsätter på den skola ni valt även i årkurs 7. Om du vill att ditt barn ska delta i skolvalet i Haninge kommun behöver du meddela oss via mail nedan för att bli inbjuden. Om ditt barn går på en F-6-skola kommer ni att bli inbjudna till skolvalet.

Om ditt barn är folkbokfört i Haninge och går i årkurs 6 på en kommunal skola utanför kommunen kommer ditt barn bli inbjuden till skolvalet.
Skolval@haninge.se

Jämför skolorna

I Jämförelseguiden kan du enkelt söka och jämföra olika verksamheter och andra tjänster i Haninge. Både kommunala och privata verksamheter finns med i Jämförelseguiden.

Till Jämförelseguiden

Så här gör du skolvalet

Du loggar in i på vår e-tjänst för skolval från den 1-21 februari 2022. För att logga in i e-tjänsten behöver du ett BankID. 

När du loggar in i skolvalet ser du vilken skola som ditt barn har sin grundplacering i. Du kan välja att acceptera grundplaceringen eller välja en annan kommunal skola i Haninge. Om du väljer en friskola eller en kommunal skola utanför Haninge så gör du valet direkt till den aktuella skolan, men behöver även ange detta i Haninge kommuns e-tjänst för skolval.

Regler för skolvalet finns längst ner på denna sida. 

Ni kommer att få besked om ert barns placering under april månad.

Senast uppdaterad: 22 februari 2022