Skolval till förskoleklass och årskurs 7 inför läsåret 2023/2024

Vårdnadshavare till barn som är folkbokförda i Haninge kommun och ska börja förskoleklass höstterminen 2023 ska välja skola i februari 2023. Vårdnadshavare till elever som är folkbokförda i Haninge kommun och ska börja årskurs 7 höstterminen 2023 ska välja skola om eleven vill byta skola eller om nuvarande skola inte erbjuder årskurs 7.

Illustration på grön bakgrund, inllustrationerna föreställer en ryggsäck, jordglob, pennor, linjal, banan och äpple Foto: Haninge kommun

Så här gör du ditt skolval

  1. Logga in med BankID i e-tjänst för skolval under skolvalsperioden 1–19 februari 2023. (Du som vill byta skola inför årskurs 7 behöver mejla skolval@haninge.se innan den 15 februari för att få skolvalet öppnat för dig).
    E-tjänst för skolval
  2. När du är inloggad ser du vilken skola du har din grundplacering i.
  3. Nu kan du tacka ja till grundplaceringen, välja en annan kommunal skola i Haninge eller ange att eleven fått plats i en friskola eller en kommunal skola utanför Haninge. (Om du sökt friskola eller skola i annan kommun men inte fått besked ännu, rekommenderar vi att du väljer någon av de kommunala grundskolorna i Haninge, annars kan vi endast garantera att barnet får en plats i någon av Haninges kommunala skolor i ett senare skede).

Svar om placering skickas ut till vårdnadshavare under april 2023.


Om skolvalet

Varje barn har en grundplacering på en kommunal skola. Grundplaceringen baseras på den folkbokföringsadress barnet är skrivet på och som hör till respektive upptagningsområde. Du ser grundplaceringen när du loggar in på e-tjänsten för skolvalet.

Alla vårdnadshavare till barn som är inbjudna till skolvalet ska registrera ett aktivt skolval. Skolvalet ska godkännas av båda vårdnadshavarna om du inte har enskild vårdnad om barnet. Om vårdnadshavarna inte är överens, om en av vårdnadshavarna inte godkänner det val som är registrerat kommer valet inte att bli giltigt.

Om du önskar gå i annan kommunal skola i Haninge än där du har din grundplacering

Du kan inte ställa dig i kö till en kommunal skola i Haninge. Om du vill gå i en annan kommunal skola i Haninge än där du har din grundplacering anger du detta i e-tjänsten för skolvalet under den period som skolvalet pågår.

Kommunen placerar i första hand de elever som har sin grundplacering i skolan. Om utrymme finns efter detta (beslutas av skolans rektor) gäller följande prioritering:

  1. För förskoleklass: Om barnet har syskon som går i den sökta skolan.
  2. Närhet till den sökta skolan (men utanför upptagningsområdet). Det är den faktiska gångvägen som räknas, inte fågelvägen.

Haninge kommun ansvarar inte för antagningen till friskolor eller skolor i andra kommuner.

Om du vill gå i friskola

Om du vill gå i en friskola i eller utanför Haninge kommun ska du ansöka direkt hos den skolan eftersom de har eget kösystem. Det är den mottagande skolan som beslutar om du kan erbjudas plats.

Om du vill gå i kommunal skola utanför Haninge

Om du vill gå i en kommunal skola utanför Haninge ska du ansöka direkt hos den skolan. Det är den mottagande skolan som beslutar om du kan erbjudas plats.


Skolval till årskurs 7

Om du redan går i en skola som har årskurs 7–9 behöver du inte göra ett aktivt skolval för att visa att du vill gå kvar på skolan utan vi förutsätter att du fortsätter på skolan. Om du däremot önskar byta till någon annan skola, ska du meddela oss på skolval@haninge.se senast den 15 februari, så öppnar vi skolvalet för dig.

Om du går på en F–6-skola i en friskola eller kommunal skola utanför Haninge kommer du bli inbjuden till skolvalet.


Skolvalet kan påverka rätten till skolskjuts

Du kan ha rätt till skolskjuts på grund av avstånd, trafiksäkerhet, funktionsnedsättning eller annat särskilt skäl.

Om du väljer en annan skola än din grundplaceringsskola har du begränsade möjligheter till skolskjuts. Du kan beviljas skolskjuts om du har rätt till skolskjuts till grundplaceringsskolan. Ett villkor är att resorna inte innebär merkostnader för kommunen jämfört med vad som gällt till grundplaceringsskolan.

Läs mer om skolskjuts


Ansökan till fritidshem

Du har rätt till fritids inför start i förskoleklass. För att få plats på fritids måste du göra en ansökan. Detta gör du enklast via e-tjänst. (Det behövs inget lösenord eller användarnamn):

Så här ansöker du om barnomsorg

Senast uppdaterad: 31 januari 2023