Skolval till förskoleklass och årskurs 7 inför läsåret 2022/2023

Om du är vårdnadshavare till ett barn som är folkbokfört i Haninge kommun ska du göra ett aktivt skolval till förskoleklass och årskurs 7. Skolvalet pågår mellan den 1 och 21 februari.

Bild med text Skolval 2022/2023 Skolval 2022/2023 Foto: Haninge kommun

Så här gör du skolvalet

Du loggar in i på vår e-tjänst för skolval från den 1-21 februari 2022. När det är tid kommer du hitta länken här. För att logga in i e-tjänsten behöver du ett BankID. 

Information på andra språk

Längst ner på sidan hittar du information på english (engelska), العربية (arabiska), suomi (finska), polskie (polska), pусский (ryska), soomaali (somaliska), español (spanska) och türk (turkiska). 

Är du ny i Sverige? 

Barnet behöver inte ha ett fullständigt personnummer för att få börja skolan i Haninge kommun. Tolk är med på möten. Här kan du läsa mer.  
Ring 08-606 81 78 eller skicka ett mail till nyanland@haninge.se. 

Skolval till årskurs 7

Om ditt barn redan går i en av Haninges kommunala skolor med högstadium, behöver du inte göra ett aktivt skolval för att visa att ni vill gå kvar på skolan. Ditt barn flyttas då automatiskt upp till årskurs 7 på sin nuvarande skola i Haninge.

Om du däremot önskar byta till någon annan skola, ska du meddela oss på skolval@haninge.se senast den 15 februari, så öppnar vi skolvalet för dig.

Går ditt barn på en friskola eller i en kommunal skola utanför kommunen?

Om ditt barn är folkbokfört i Haninge och går på en fristående skola som har årkurs 7-9, förutsätter vi att ditt barn fortsätter på den skola ni valt även i årkurs 7. Om du vill att ditt barn ska delta i skolvalet i Haninge kommun behöver du meddela oss via mail nedan för att bli inbjuden. Om ditt barn går på en F-6-skola kommer ni att bli inbjudna till skolvalet.

Om ditt barn är folkbokfört i Haninge och går i årkurs 6 på en kommunal skola utanför kommunen kommer ditt barn bli inbjuden till skolvalet.
Skolval@haninge.se

Jämför skolorna

I Jämförelseguiden kan du enkelt söka och jämföra olika verksamheter och andra tjänster i Haninge. Både kommunala och privata verksamheter finns med i Jämförelseguiden.

Till Jämförelseguiden

Så här gör du skolvalet

Du loggar in i på vår e-tjänst för skolval från den 1-21 februari 2022. När det är tid kommer du hitta länken här. För att logga in i e-tjänsten behöver du ett BankID. 

När du loggar in i skolvalet ser du vilken skola som ditt barn har sin grundplacering i. Du kan välja att acceptera grundplaceringen eller välja en annan kommunal skola i Haninge. Om du väljer en friskola eller en kommunal skola utanför Haninge så gör du valet direkt till den aktuella skolan, men behöver även ange detta i Haninge kommuns e-tjänst för skolval.

Regler för skolvalet finns längst ner på denna sida. 

Ni kommer att få besked om ert barns placering under april månad.

Senast uppdaterad: 13 januari 2022