Skolval till förskoleklass och årskurs 7 inför läsåret 2020/2021

Om du är vårdnadshavare till ett barn som är folkbokfört i Haninge kommun ska du göra ett aktivt skolval till förskoleklass och årskurs 7.

Nu är skolvalsperioden stängd och placeringsarbetet har påbörjats på varje skola. Besked om placering kommer att skickas ut i början av mars.

Skolvalet är öppet på vår webbplats mellan den 15 januari och 5 februari 2020. Brev skickas ut till berörda vårdnadshavare strax innan valperioden startar.

Gäller valet en friskola eller kommunal skola i annan kommun, anmäls intresse direkt till den skolan eftersom de har eget kösystem.

Skolval till årskurs 7

Om ditt barn redan går i en av Haninges kommunala skolor med högstadium, behöver du inte göra ett aktivt skolval för att visa att ni vill gå kvar på skolan. Ditt barn flyttas då automatiskt upp till årskurs 7 på sin nuvarande skola i Haninge.

Om du däremot önskar byta till någon annan skola, ska du meddela oss på skolval@haninge.se senaste den 10 januari, så öppnar vi skolvalet för dig.

Går ditt barn på en friskola eller i en skola utanför kommunen?

Om ditt barn är folkbokfört i Haninge och går på en skola utanför kommunen, eller en fristående skola, förutsätter vi att ditt barn fortsätter på den skola ni valt även i årskurs 7. Kontrollera att ditt barn fortsätter på den skola ni valt även i årskurs 7. Om du vill att ditt barn ska delta i skolvalet i Haninge kommun behöver du meddela oss via e-post, skolval@haninge.se, för att bli inbjuden.

Jämför skolorna

I Jämförelseguiden kan du enkelt söka och jämföra olika verksamheter och andra tjänster i Haninge. Både kommunala och privata verksamheter finns med i Jämförelseguiden.

Till Jämförelseguiden

Öppet hus i skolorna inför skolvalet

De flesta skolor har öppet hus i januari eller februari. 

Här hittar du tiderna för skolornas öppet hus

Så här går det till att göra ett skolval

Du loggar in i skolvalet på haninge.se/skolval under perioden 15 januari till och med 5 februari 2020. För att logga in i e-tjänsten behöver du ett BankID. 

När du loggar in i skolvalet ser du vilken skola som ditt barn har sin grundplacering i. Du kan välja att acceptera grundplaceringen eller välja en annan kommunal skola i Haninge. Om du väljer en friskola eller en kommunal skola utanför Haninge så gör du valet direkt till den aktuella skolan, men behöver även ange detta i Haninge kommuns e-tjänst för skolval.

Ni kommer att få besked om ert barns placering under mars månad.

Regler för skolval

Kontakt för den här sidan: utbildningsforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 14 februari 2020