Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Hermanstorp VA-utbyggnad

Arbetet med att bygga ut vatten och avloppsledningar i Hermanstorp är i slutfasen.

Aktuellt om Hermanstorp

2024-05
Information skickas ut till samtliga fastigheter i området om VA-utbyggnaden samt förhandsinformation om anslutningskostnaden i två exemplar varav ett ska signeras och skickas i retur i det bifogade svarskuvertet.

2024-06
Slutbesiktning av VA-arbetet i Hermanstorp utförs. Efter godkända resultat överlämnas anläggningen till VA-avdelningen varpå godkännande av VA-anmälningar kan påbörörjas.

2024-06
Fakturorna avseende anslutningsavgifterna har nu skickass ut till fastighetsägare i Hermanstorp.
Frågor gällande fakturans innehåll besvaras av VA-avdelningen, 08-606 82 38 eller epost vatten@haninge.se
Anläggningsavgiften betalas innan påkoppling till den allmanna ledningen görs.

Information om vad fastighetsägarna ska göra nu finns i dokumentet 

 Om du behöver hjälp med detta är du välkommen att kontakta oss, något ytterligare informationsmöte kommer inte att hållas.

Kostnader för vatten och avlopp

Anslutning, kommunalt VA

 

Senast uppdaterad: 18 juni 2024