Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Anslutning, kommunalt VA

Fastighetsägarens arbete på tomtmark 

Som fastighetsägare ansvarar du för att allt arbete på din fatighet, det vill säga gräva ner ledningar för både vatten och avlopp samt förbereda för placering av vattenmätare.
I de fall LTA-enhet ska användas gräver fastighetsägaren ned även den.

 1. Bygglovsansökan och anmälan
  Efter att förbindelsepunkten har anlagts och entreprenören är klar i området omkring din fastighet kan du som fastighetsägare ansöka om bygg-, mark- eller rivningslov alternativt göra en anmälan.

  Anmälan: Om du bara ska installera eller ändra på dina anordningar för vattenförsörjning eller avlopp i huset eller på tomten räcker det med att göra en anmälan. Tillsammans med anmälan ska även en tomtkarta bifogas, med det planerade arbetet inritat.

  När anmälan är inskickad måste du invänta ett startbesked innan arbete på din fastighet kan påbörjas. Tänk på att inte börja med något arbete förrän det är säkert att kommunens entreprenör inte längre befinner sig i området kring din fastighet med tanke på den dåliga framkomligheten i området.

  Bygganmälan ska göras därför att ledningsarbeten för VA är en anmälanspliktig åtgärd enlig plan- och bygglagen. När man gör en anmälan tas en avgift ut som ska täcka handläggningen av anmälan. 

 2. Kontakt med entreprenör
  När du fått klartecken för anmälan eller bygglov kan du kontakta en entreprenör som kan utföra arbetet på din tomt. Det vill säga gräva ner ledningar och eventuelll LTA-enhet.
 3. Förberedelse för installation av vattenmätare
  Som fastighetsägare ska du också kontakta en rörmokare som kan hjälpa dig att iordningställa en plats för en vattenmätare. Platsen ska vara i ett frostfritt utrymme i bostadshuset, förråd eller garage. Mätaren får inte vara inbyggd utan ska vara lättåtkomlig för mätarbyte och avläsning.
  Själva vattenmätaren installeras av kommunen när arbetet är klart och godkänt.

  Du som fastighetsägare ansvarar för att fastighetens VA-ledningar är rätt kopplade vid förbindelsepunkten och att vatten från egen brunn inte på något sätt sammankopplas med det allmänna vattennätet. Om du väljer att behålla egen brunn får vattnet ej kopplas in i huset och belasta avloppsnätet. Det går bra att behålla en utkastare på utsidan av huset och använda vattnet till exempelvis bevattning.
 4. Beställa LTA-enhet
  Som fastighetsägare ska du beställa LTA-enhet av kommunen. Blanketterna samt information om installation av LTA-enheten och medföljande elskåp som ska placeras ovan mark, kommer att skickas till dig. 
 5. Godkännande av ledningar och LTA-enhet
  När ledningarna på din tomt är nedlagda i ledningsgraven ska du kontakta kommunens kontrollant som inspekterar påkopplingen vid förbindelsepunkten samt att LTA-enheten är korrekt anlagd och att kopplingarna till den är korrekt utförda.
 6. Påkoppling
  När ledningsdragningen i rörgraven är godkänd kommer kommunens kontrollant till dig och installerar pumpen i LTA-enheten, installerar vattenmätaren och öppnar servisen till det kommunala nätet.

Senast uppdaterad: 18 juni 2024