Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Byte av vattenmätare

I Haninge kommun fastställs vattenförbrukningen hos fastighetsägare genom mätning. För att säkerställa att vattenmätaren visar korrekta värden ska den bytas vart tionde år. För verksamheter och större vattenmätare kan andra tidsintervall gälla.

Några veckor innan det är dags för mätarbyte skickar vi ut en avisering som berättar vilken dag och tid mätarbytet är inplanerat.

Det är kommunen som äger, tillhandahåller och monterar vattenmätaren, fastighetsägaren ansvarar för att den sitter på en skyddad och säker plats. Mätarkonsolen och avstängningskranarna med kopplingar före och efter vattenmätaren är fastighetsägarens egendom. Kommunen har i egenskap av VA-huvudman rätt att ställa krav på vattenmätarens placering och utformning.

Inför mätarbytet

Inför vattenmätarbytet ska du som fastighetsägare säkerställa att ventilerna på båda sidor om mätaren fungerar och är täta. 
Det är också viktigt att du kontrollerar utrymmet runt vattenmätaren så att vår tekniker har fri tillgång till mätaren.
Vattenmätaren ska monteras i en vattenmätarkonsol anpassad för vattenmätare, den kan vara antingen horisontell eller vertikal.
För att kontrollera ventilerna, en i taget, kan du göra så här:
Stäng ventilen före vattenmätaren. Därefter öppnar du kranen vid tex. handfatet, det ska då inte komma något vatten ur kranen. Öppna den första ventilen igen och gör om samma procedur med den andra ventilen. Om det fortsätter att droppa/rinna vatten trots att ventilerna är stängda kan du testa att öppna/stänga dem några gånger. Har de inte motionerats på länge så kan det hjälpa men om de trots allt inte sluter tätt behöver de bytas ut.

Under mätarbytet

När mätarteknikern kommer för att byta vattenmätaren är det viktigt att det finns en vuxen närvarande, vi kommer inte att gå in själva om det ligger nyckel utlagd eller om det bara är barn hemma. Detta för att kunna förmedla eventuella avvikelser i mätarställningen eller om det är något kring mätarplatsen som behöver justeras.

Vattenmätarbytet tar ca 15 minuter.

En avgift på 650 kr kan komma att debiteras om mätarbytet inte kan utföras när teknikern är på plats.

Efter mätarbytet

Hela vattenmätaren är normalt vattenfylld men efter mätarbytet kan det under en tid finnas luft under avläsningsglaset, den kommer att försvinna så småningom.

I samband med registreringen av mätarbytet i vårt system rapporteras även avläsning från den nedtagna vattenmätaren. Det medför att fakturan som kommer efter mätarbytet kan skilja sig åt mot hur de brukar se ut.

Ta gärna för vana att jämföra värdet på din vattenmätare med det uppskattade värdet som finns med på varje faktura. Skiljer de sig åt rekommenderar vi att du lämnar en avläsning.

Om mätarplatsen behöver justeras

Om någon av ventilerna inte sluter tätt ska du anlita en VVS-firma för att byta dessa. Det är en förutsättning för att vattenmätaren ska kunna bytas och en trygghet för dig som fastighetsägare att kunna stänga av inkommande vatten på ett säkert sätt om du drabbas av en vattenläcka.

För att VVS-firman ska kunna byta ventilerna eller montera en vattenmätarkonsol behöver kommunen stänga av vattnet vid servisledningen i gatan. Det görs kostnadsfritt om beställningen inkommer till oss minst tio arbetsdagar innan önskat avstängningsdatum. När kommunen sätter på vattnet igen monteras även en ny vattenmätare om det är lämpligt.
Information om hur du beställer avstängning i gatan finns här:
Avstängning och påsläpp av vattentillförsel
Notera att det är särskilda bestämmelser om din fastighet är en del av en samfällighet eller gemensamhetsanläggning.

Här kan du läsa om vattenmätarplatsens utformning och om de icke godkända ventilerna LK580:
Vattenmätarens placering

Frågor om din mätarplats?

Om du undrar om din mätarplats uppfyller de kriterier som finns tar vi gärna emot bilder på den.
Skicka dem tillsammans med dina funderingar till vatten@haninge.se

 

Senast uppdaterad: 28 februari 2024