Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Verktygslåda för medborgardialog Nyfiken park

Nyfiken park är Haninge kommuns konceptdialog för parker. Nyfiken park syftar till att kvalitetssäkra både de insatser vi gör i våra parker och hur själva dialogen genomförs. Nyfiken park är en del av vår parkplan. Ledord för Nyfiken park är verkligt inflytande och transparens.

illustrationer i form av grillplats, klätterställning och andra delar som kan inrymmas i en park eller på en lekplats Exempel på illustrationer i Nyfiken parks manér

Vi vill att parkerna i Haninge kommun ska vara levande, välanvända och uppskattade.

Innan vi rustar upp en park tar vi reda på hur parken används och upplevs och vad besökarna tycker är viktigt i just den parken. I dialogen delar vi med oss av information om parken, dess skötsel och upprustningens förutsättningar, och vi bjuder in invånarna att berätta om sin relation till platsen och komma med förslag på hur den kan bli bättre.

Nyfiken park är ett verktyg som steg för steg beskriver processen för att genomföra en medborgardialog som en del i ett investeringsprojekt. Vi har även tagit fram ett koncept för dialoger kring lekplatser som heter Nyfiken lek.

Generell tidsplan för Nyfiken park

 • År 1: Dialog
 • År 2: Projektering och viss anläggning
 • År 3: Anläggning och invigning

Processen för Nyfiken park delas in i fyra faser

För varje av nedan fas finns checklistor framtagna för stöd.

 • Fas 1: Startfas

  • Syftet med Fas 1 är att ringa in förutsättningarna för parken, dialogen och upprustningen
 • Fas 2: Planering av dialogen

  • Syftet med Fas 2 är att förtydliga förutsättningarna och utforma dialogens aktiviteter.
 • Fas 3: Dialogen genomförs

  • Syftet med Fas 3 är att genomföra dialogaktiviteterna och ta fram ett underlag till programhandling.
 • Fas 4: Under projektering och bygg

  • Syftet med Fas 4 är att bevaka dialogens resultat under projektering och bygg, och att kommunicera med medborgarna fram till invigningen av parken.

Fas 1 - Startfas

Fas 2 - Planering av dialogen

Fas 3 - Dialogen genomförs

Fas 4 - Under projektering och bygg

Senast uppdaterad: 26 mars 2024