Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Eskilsparkens historia

Platsen för Eskilsparken har genom åren varit en plats för många olika verksamheter. Allt från badplats med inplanterad fisk, till cementfabrik och är sedan 50 år tillbaka en populär åretruntpark. Parken ligger på en grusås som tidigare varit bevuxen med tallskog.

Kuriosa från Eskilsparken

  • Vid slutet av 1930-talet fanns där två vattenfyllda gropar som man badade i. I vattnet fanns dessutom inplanterad fisk.
  • När flyglarmet gick under andra världskriget sprang skolbarnen och gömde sig i mindre gropar i marken.
  • Mellan 1930-1955 låg det en cementfabrik, en brädgård och en grustäkt på platsen för där Eskilsparken ligger idag. 
  • Den första isbanan i Handen låg i den blivande Eskilsparken.
  • Eskilsparken anlades i början av 1970-talet och ritades av landskapsarkitekt Sture Koinberg.
  • Parken har bytt namn några gånger, lite beroende av vilket parti som hade majoritet i kommunstyrelse skiftade namnet mellan Eskilsparken och Olof Palmes Park.
  • Från början hade parken en damm med ljusträd av glasfiber och keramik av Gustav Kraitz. År 1996 var dammen och ljusträden i så dåligt skick att de togs bort. En ny damm anlades och skulpturgruppen "Fåglarna i Handen" beställdes av Pye Engström. Platsen kring dammen döptes då till Olof Palmes plats.
  • 1988 byggdes entrén mot Eskilsvägen upp i syfte att öppna upp parken och locka fler besökare till parken

 

Senast uppdaterad: 17 november 2023