Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Naturvårdsplan för Haninge kommun

Naturvårdsplanen syftar till att bevara och utveckla kommunens naturvärden och ska göra det möjligt att i ett tidigt skede av samhällsplaneringen ta hänsyn till områden med höga naturvärden och till viktiga ekologiska samband och strukturer.

Orrar Foto: Svante Joelsson

Naturvårdsplanen vägledande i all samhällsplanering och myndighetsutövning

Kommunen har en naturvårdsplan som är vägledande både i naturvårdsarbetet och i all samhällsplanering och myndighetsutövning i kommunen.

Naturvårdsplanen tar avstamp i de nationella och regionala miljömålen och formulerar inriktningen för fem åtgärdsområden:

  • fysisk planering
  • skydd av natur
  • naturvård och skötsel
  • kunskapsinsamling och kunskapsspridning
  • friluftsliv och rekreation


Senast uppdaterad: 24 januari 2023