Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Blommande gräsmattor

Klimatförändringarna gör att Haninges gröna ytor blir allt viktigare för att bibehålla och öka den biologiska mångfalden, men också för att lagra vatten vid skyfall och ge svalka vid värmeböljor. Genom att utveckla en mer hållbar gräsklippning, det vill säga att inte klippa gräset lika ofta minskas transporter och klipptid för gräsklippare och därmed minskar också både avgaser och utsläpp. Dessutom gynnas pollinerare och andra insekter av ett högre gräs som tillsammans med andra växter får gå i blom.

Skylt som står i högt gräs Vi låter gräsmattorna blomma Foto: Tomas Södergren

Tillsammans gör vi nu resan mot en mer hållbar grönyteskötsel, en skötsel som ligger rätt i tiden. Detta genom att låta fler gräsmattor blomma.

Vi skapar mer liv

Att klippa gräset på högre höjd gör att gräs och andra växter tillåts blomma, vilket gynnar pollinerare och andra insekter. Vissa ytor kanske inte klipps alls, utan omvandlas till högväxande gräsytor och ängar.

Uppklippt stig i högt gräsUppklippt stig i högt gräsFoto: Tomas Södergren

Hållbara ekosystem och biologisk mångfald är grunden för vårt liv på jorden Det är fortfarande mycket vi inte vet om vilka miljöer som behövs för att olika arter ska klara sig och om den roll de spelar i ekosystemet. Många arter har även stor betydelse för människan, exempelvis genom ekosystemtjänster som pollinering av grödor och kontroll av skadeinsekter. Samtidigt är ett artrikt och varierat landskap något som många människor uppskattar.

Parkbänk i högt gräsParkbänk i högt gräsFoto: Tomas Södergren

Vi avger mindre avgaser

När vi inte klipper gräset lika ofta överallt minskar både transporter och klipptid för gräsklippare. Resultatet blir minskade utsläpp.

Cyklande pojke i park med högt gräsCyklande pojke i park med högt gräsFoto: Tomas Södergren

Vi skapar fler upplevelser

Genom att erbjuda flera typer av gräsytor skapar vi en variation av upplevelser. Exempelvis genom kortklippta gräsmattor för picknick och bollspel eller långt gräs med spännande stigar genom vackra ängar som blommar.

Rund bänk runt ett träd i parkRund bänk runt ett träd i parkFoto: Tomas Södergren

För att inte tappa vistelsevärden och för att fortsatt kunna erbjuda attraktiva parker och utemiljöer, klipper vi hela eller delar av gräsytor. Inriktningen är att vi klipper där det behövs.

Senast uppdaterad: 5 juli 2024