Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Klimatförändringar och klimatanpassning

Klimatanpassning handlar om att anpassa samhället till de klimatförändringar vi redan märker av idag och de som vi inte kan förhindra i framtiden.

Bada på Rånö Foto: Johan Gustafsson

Koldioxid och andra så kallade växthusgaser som vi människor släpper ut i atmosfären från olika verksamheter gör att klimatet blir varmare. Det globala klimatarbetet med att minska utsläppen av växthusgaser har sin grund i FN:s klimatkonvention från 1994 och syftar till att begränsa farlig mänsklig påverkan på klimatet. Det mål parterna enats om genom Parisavtalet 2016 innebär att den globala uppvärmningen ska hållas långt under två grader Celsius och ansträngningar göras för att hålla ökningen under 1,5 grader jämfört med förindustriell nivå. 

Klimatanpassning

Även om den globala medeltemperaturökningen begränsas till under två grader Celsius väntas kraftiga klimatförändringar som kommer att påverka naturmiljön och de flesta av samhällets sektorer, såväl globalt som i Sverige. Klimatscenarier visar att Haninge kommer att få  högre medeltemperatur och fler värmeböljor, mer nederbörd och fler häftiga skyfall, högre vattennivå i Mälaren och i Östersjön samt ökad risk för torka på grund av minskad markfuktighet. Klimatanpassning handlar om att anpassa samhället till de klimatförändringar vi märker av idag och de som vi inte kan förhindra i framtiden. 2021 tog vi fram en klimat- och sårbarhetsanalys för att identifiera de allvarligaste riskerna och konsekvenserna av klimatförändringar.

Beredskap vid extrema väderhändelser

Klimatförändringarna ökar risken för extrema väderhändelser som översvämningar, långvarig värmebölja eller skogsbrand etcetera. Kommunen har då ett ansvar inom ramen för kommunens krisberedskap. Läs mer om det via länk nedan. 

 

Senast uppdaterad: 3 juli 2023