Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Vega

Vega är den nya stora stadsdelen i Haninge stad och är beläget i Haninge kommuns nordvästra del. Ett viktigt lokalt nav, med en ny pendeltågsstation och bussterminal. Här planeras också för flera skolor och ett allaktivitetshus. Detaljplanerna för den nya stadsdelen genomförs just nu och stadsdelen håller på att byggas ut – vilket möjliggör att Haninge växer med 10 000 invånare.

Under våren 2019 öppnade Vegas nya pendeltågsstation - en gemensam kollektivtrafiksatsning mellan Trafikverket, SL och Haninge kommun. Den nya pendeltågsstationen Vega öppnar för nya möjligheter att resa kollektivt för dem som bor och verkar i Haninge.

Med Vega station blir resan bytesfri och restiden kapas till omkring en tredjedel av tiden.

Samhällsnyttan av en ny pendeltågsstation i Vega är stor. Den nya stationen underlättar pendling till och från arbetsplatser och bilresorna beräknas minska med 800 resor per dag, en vinst för miljön.

Fakta

  • Vega station är belägen längs Nynäsbanan mellan stationerna Skogås och Handen.
  • Restiden mellan Vega och Stockholm City blir cirka 24 minuter.
  • Stationen är anpassad för att alla ska kunna åka med, bland annat ligger plattformen i samma höjd som tågens golv och ledstråken är noga utformade för att underlätta för den som har en synnedsättning.
  • Det kommer att finnas bemannade spärrar och en kiosk på stationen.
  • I stationsområdet är planerat för cykelparkeringar och infartsparkering med 90 platser.
  • Ulla Fredriksson har skapat konsten på stationen, som du kan läsa mer om på konst.sl.se.

Senast uppdaterad: 13 september 2019