Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Boendemiljö

Miljö- och hälsoskyddstillsyn för kommunerna Haninge, Nynäshamn och Tyresö sker genom Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. Därför hittar du information om exempelvis buller och luftkvalitet, energi, brandskydd, kemikalier, eldning, djur och lantbruk, energi, miljö- och hälsoskydd, livsmedel, eget avloppsvärmepumpar på deras webbplats.

Läs mer på Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds hemsida

Klimat- och energirådgivning

Har du funderingar kring hur du kan påverka din energianvändning vilken uppvärmningssystem du ska välja eller vilka energibidrag som går att söka? 

Läs mer under energi- och klimatrådgivningen

Sotning

Södertörns brandförsvarsförbund (SBFF) ansvarar för sotning i Haninge

Sotning utförs av en privat entreprenör som har avtal med Södertörns brandförsvarsförbund. I samband med sotningen gör sotaren också den enda regelbundna brandskyddskontroll som sker i bostäder. Avgiften för sotningen fastställs av Södertörns brandförsvarsförbund, www.sbff.se

Sota själv

Du kan själv sota din fastighet om du har fått dispens. 
Information och ansökningsblanketter Södertörns brandförsvarsförbund

För fastigheter i Haninge gäller följande för att få sota själv:

  • Din kunskap att sota själv måste styrkas genom intyg på genomgången kurs i egensotning hos Svenska Brandskyddsföreningen, eller lägst motsvarande utbildning.
  • Du ska ha utrustning så att rengöringen/sotningen kan genomföras på ett ur brandskyddssynpunkt betryggande sätt.
  • Ändrade förhållanden måste du anmäla till Södertörns brandförsvarsförbund. Det kan vara ändringar i eldningsanläggningen, bränsle, ägarbyte med mera.
  • Du måsta sota fastigheten med minst de intervaller som Södertörns brandförsvarsförbunds direktion har fastställt (sotningsfrister). Fristerna kan du rekvirera från Södertörns brandförsvarsförbund.
  • Du ska journalföra de genomförda sotningarna.
  • Dina lämnade uppgifter registreras i Södertörns brandförsvarsförbunds dispensregister.

Brandskyddskontroller

Södertörns brandförsvarsförbund genomför brandskyddskontroller. Om det vid kontrollen visar sig att du inte har sotat på ett rätt sätt, kan din dispens återkallas.

Information om tomter

Kommunen har ingen tomtkö och tar inte heller emot intresseanmälningar för tomter. Vi säljer ibland några tomter som blivit möjliga vid exempelvis ny detaljplaneläggning. När vi gör det kommer vi att annonsera på bland annat kommunens hemsida. Vi har i dagsläget inget besked om när det kan bli aktuellt med försäljningar.

Senast uppdaterad: 10 maj 2024