Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Bredband och IT

Haninge kommun som mål att alla fastboende och företag ska erbjudas en fiberaccessanslutning innan 2019. Kommunen bygger inte ut bredband, men ofta krävs tillträde till kommunens mark för att den kommersiella utbyggnaden. Kommunen ger endast fiberbyggare som Svensk infrastruktur, Telia, Stokab med flera rätt att förlägga kablar i kommunens mark.

Om du saknar bredband till din bostad och vill installera det, behöver du därför göra på något av följande sätt:

Hitta det bolag som levererar fiber i ditt område:

www.bredbandsval.se

www.bredbandskartan.se

Om fiber inte finns i ditt område:

Om du bor i någon av kommunens tätorter

Kontakta din vägförening, tomtägarförening eller motsvarande för att tillsammans med dem göra en intresseanmälan till något av det företag som tillhandahåller fiber. Att organisera sig i vägföreningar, tomtägarföreningar eller samfällighetsföreningar ger mer tyngd och är fördelaktigt då man kontaktar operatörerna.

Om du bor utanför tätorterna

Gå ihop med grannarna i ett så kallat byalag för att göra projektering, planering, grävning med mera. Genom att själva utföra arbetet sänker ni kostnaderna, jämfört med om kommersiella aktörer skulle bygga ut.

Karta över kommunens områdesindelning för fiberutbyggnad

Områdesindelning för byalagsmodellen

Här kan du se en tänkt områdesindelning för byalagsmodellen samt hur de olika områdena kan sammanlänkas med fiber.

Staten kan bidra med bredbandsbidrag på cirka 50 procent av kostnaderna.

Principer för kommande utbyggnader på kommunens mark

  • Kommunen kan upplåta mark för de som vill bygga noder (=knutpunkter) till ett fördelaktigt pris under förutsättning att noden är tillgänglig för alla operatörer som vill använda den. Noderna ska vara inbrottsskyddade och ha tillgång till reservkraft.
  • Kommunen kan upplåta mark för kabelförläggning under förutsättning att kabelförläggaren erbjuder fiber (svartfiber) för uthyrning till alla operatörer till rimliga kostnader (inte dyrare än PTS prisreglering).
  • Nätet skall byggas så att även fritidsboende (speciellt på öar i skärgården) har möjlighet till fiberanslutning till ett acceptabelt pris. Nätet skall också kunna användas av de mobila systemen (xG) och möjliggöra en förtätning av dessa eftersom vi blir allt mer beroende av ständig uppkoppling även utanför hemmen och arbetsplatserna.
  • Nätets arkitektur ska möjliggöra högre kvalitet och tillgänglighet än det gamla kopparnätet. För att kommunens glesbygd ska ha samma förutsättningar som tätorterna ska planeringen av nätet ske i samarbete med grannkommunerna.

Senast uppdaterad: 6 oktober 2023